№3 2021

У  випуску:

МІКРОІНФОРМАЦІЯ
Оригінальні розробки українських винахідників у 2021 році

УКРАЇНСЬКІ ВИНАХОДИ

Ерик Є.
Фотоелектричні жалюзі для вікон

Карбівський В.
Біоактивний неорганічний матеріал

Луговський О.
Мехатронний електролізер для отримання водню та кисню

Струтинський С.
Магнітогідродинамічний електричний двигун

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ Sikorsky Challenge 2021

Рибка В.
Тактичний всепогодний блокнот

Гулай О.
Спосіб гідрофобного оброблення тканин

НАУКА

Тарасенко Г.
Проблеми науки та цивілізації Землі

ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Куцевич В.
Принципы целенаправленного создания изобретений и полезных моделей для нужд рынка

В СВІТІ ЦІКАВОГО

Мікульонок І.
Резонанс – друг чи ворог?….