Про журнал

Журнал «Винахідник і Раціоналізатор» це:

  • єдиний вітчизняний проект, що містить найбільш свіжу і вичерпну інформацію про винаходи й інновації в галузі науки й техніки;
  • проект, що вдало комбінує технічну й популярну інформацію, торкаючись всіх сфер людської діяльності.

Перший номер журналу "Изобретатель и рационализатор" був надрукований у 1929 році на території СРСР.

В 1997 році було засновано українську редакцію журналу «Винахідник і Раціоналізатор». Перший номер вийшов з друку у 1998 році.

Основні завдання журналу:

  • сприяння розвитку винахідництва, вітчизняних розробок, їхньої комерціалізації;
  • популяризація технічної творчості молоді;
  • роз’яснення нормативної бази по захисту інтелектуальної власності;

 

Редакція журналу

Голова редакційної ради О.Ф. ОНІПКО, 
заслужений винахідник України, доктор технічних наук

Головний редактор
М.М. КИТАЄВ

Редакційна рада:

АЛЬ–РІФАІ Н.М.

Березанський В.І.;

Демчишин А.В., д.т.н.;

Конеченков А.Є.,

Коробко Б.П., к.т.н.;

Мікульонок І.О., д.т.н.;

Перегінець І.І., к.т.н.;

Семенюк. В.Ф.

Скопенко А.Ю.;

Федоренко В.Г., д.е.н.;

Черевко О.І., д.е.н.;

Якименко Ю.І., д.т.н.

Директор А.О. ОНІПКО