№1-2 2022

У  випуску:

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Ланцюг солідарності Франція-Україна

МІКРОІНФОРМАЦІЯ
Оригінальні розробки винахідників України

УКРАЇНСЬКІ ВИНАХОДИ

Вовченко В. та інші
Електрогідроімпульсний свердловинний пристрій

Михайленко В. та інші 
Спосіб виготовлення малозношуваного анода

Афтаназів І., Шевчук Л.
Спосіб кавітаційної підготовки палива для ДВЗ

Єрчик К. 
Система опалення приміщень

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИТКА

Товмач О.
Маховик зі змінною масою

Лапшин Ю., Мадяр Д.
Отримання водню з водневмісних речовин

ВИДАТНІ ВИНАХІДНИКИ УКРАЇНИ

Прохорова В.
Життя і діяльність М. М. Бенардоса

ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» Укрпатент
Про організацію роботи в Укрпатенті стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, в умовах воєнного стану​

ІСТОРІЯ ВИНАХОДУ

Антоніна Ферчук Музей правової охорони інтелектуальної власності Укрпатенту
Хто придумав маску?

В СВІТІ ЦІКАВОГО

Мікульонок І., докт. техн. наук. Заслуж. винахідник України 
«Найкрутіший» транспорт Києва