Контакти

Редакція журналу «Винахідник і раціоналізатор» знаходиться за адресою:

03142, м. Київ, вул. Семашка, 13.

Телефон (044) 424-51-81

Email: vinahid@ukr.net

Украинская академия наук - Журнал "Изобретатель и рационализатор"

Схема проїзду: