Зміст повний

ПІБ автора

Назва публікації

Номер

АНКУДОВИЧ Т.Є.

Регулювання товарних ринків України балансом заходів лібералізації та протекціонізму

4/98

АРЦИХОВСЬКИЙ В. І.

Минуле – це трамплін для майбутнього

2-3/98

АРЦИХОВСЬКИЙ В.

Притча про стріли або Талант і Геній

1/98

БАБИЧ Є.Л.

З історії середньовічного університетського життя

4/98

БАГУЖ В. Г.

Океан – база мінеральної сировини третього тисячоліття Продовження, початок у «ВІР» 1/98

2-3/98

БАГУЖ В.

Океан – база мінеральної сировини третього тисячоліття

1/98

БАЛАКІРОВ Ю.А.

Сертифікація якості – кожній нафтовій і газовій свердловині

2-3/98

БЕНАТОВ Д.Е.

Знайомтесь: Наукове товариство студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»

4/98

БЕНЕДИКТ СПІНОЗА.

Про людське рабство або про сили афектів

1/98

БРИЖКО В.

Продаж і купівля ліцензій на винаходи

1/98

ВЕДМЕДЕНКО О.

Журнал "За винахідництво"

1/98

ВЕРБОВИЙ П., КРАВЧЕНКО А., КРАШТАН І.

Регульований електропривід турбомеханізмів – джерело енергозабезпечення

1/98

ВИБОРНОВ Ю. ТІТАРЕНКОВ В.

Чисту воду – Батьківщині

1/98

ВОЛОЩЕНКО М.

Виробництво високоміцних чавунів і модифікованих сталей: проблеми розвитку

1/98

ВОЛОЩЕНКО Ю.В.

Загадковий блакитний білок крові людини – Церулоплазмин

2-3/98

ВОРОНОВ С.О., МУРАВОВ С.О.

Сегнетоелектричні матеріали в розробках НТУУ «КПІ»

4/98

ГЛУШКО Л.П., СТОГНІЙ Є.С.

30 років на ринку патентних послуг

2-3/98

ДАХНО Ф.В.

Сучасні методи лікування безпліддя, що обумовлено чоловічим фактором

2-3/98

КІЧІГІН А.П., ТЕРЕНТЬЄВ О.М.

Гірничі системи із субрезонансним підвищенням щільності енергетичних потоків

4/98

КІЧІГІНА.П., ТЕРЕНТЬЄВ О.М., АРХІПОВ А.А., ВИГІВСЬКИЙ В.М

Імпульсно-хвильовий трансформатор для очищення та підвищення продуктивності нафтових свердловин

4/98

КОЗАК В. В.

Земля – багатство і надія України

2-3/98

КОНСТАНТИНОВ В. О.

Перший ректор КПІ В.Л. Кирпичов про фантазію інженерів

4/98

КУЗНЕЦОВ Ю.М.

Від химери до винаходу – один крок

4/98

КУЗНЕЦОВА Г., ЗАВІЛЯНСЬКА Л.

Приборкай у собі страх

1/98

ЛАЛО В.М.

Патентне право на міжнародному рівні

2-3/98

ЛЕВІНСЬКИЙ О.М.

Нові індустріальні технології в будівництві

2-3/98

ЛЕВЧЕНКО Г. Т., САГАЙДАК В.А.

Не ховаймося, панове, краще – захищаймося! Або як захиститися від випромінювання персональних компьютерів

4/98

МЕЛЬНИК В. Г.

Газорозрядні електронні гармати для технологічного використання

4/98

МИЧКОВСЬКИЙ Ю.Г., ТРЕТЯКОВ О.В.

Гідриди металів – джерело винахідницьких вирішень

2-3/98

МОРОЗ П., ТКАЧ К.

Чи потрібні Україні генії?

1/98

ПЕТРОВ В.Л.

Проблеми ефективного виконання законодавства України з охорони промислової власності

2-3/98

ПІДГОРСЬКИЙB.C., ГОЛОВАЧ Т.М., ЛАЛО В.М.

Створено державну систему депонування штамів мікроорганізмів

2-3/98

ПРОКОФЬЕВА Г.М.

Розробка безвідходної системи очистки технологічного обладнання

4/98

ПТАХ А.

Не сирий бізнес

1/98

СВІДЕРСЬКИЙ В.А., ЛАВРИНЕНКО С.В., УТЕЧЕНКО О. У.

Цікаві історії «непромокальної» лабораторії

4/98

СЕРГІЙЧУК В.

У небі – Ігор Сікорський

1/98

СИНИЦИН А.

Конкуренція серед телерадіоінформаційних систем: Україна попереду

1/98

СИНИЦИН А.

Проблеми телефонного зв'язку через цифру "8"

1/98

СИНИЦИН А.Г.

Про винахід «Спосіб фізичної підготовки спортсмена «Дракон»

2-3/98

СМІЯН О. Д.

Нове фізиче явище: «Термічна гра» хімічних елементів

2-3/98

СОВЕНКО А.

АН-70 набирає висоту

1/98

СУХОСТАВЕЦЬ П., КАТАШИНСЬКИЙ В., ВДОВЕНКО В., СУХОСТАВЕЦЬ С.

Антифрикційні стрічкові матеріали

1/98

ТЮТЮННИКОВ А.

Як народжуються винахідники

1/98

ТЮТЮННИКОВ А., АНДРЄЄВ О.

Паростки творчості

1/98

УДОД Є. І.

Ремонт високовольтних мереж без їх відмикання

2-3/98

ФЕДОРЕНКО Г.М.

Підвищення енергоефективності – найважливіший пріоритет національної економіки на сучасному етапі її розвитку

2-3/98

ФІРСОВ В.

Бізнес-план та конкурентоспроможність товарів і послуг

1/98

ФІРСОВ В.М.

Бізнес-план та конкурентоспроможність товарів і послуг Продовження, початок у «ВІР» 1/98

2-3/98

ЦІДЕЛКО В.Д., ДЕНБНОВЕЦЬКИЙ С.В., КРИЖАНОВСЬКИЙ В.І., КУЗЬМИЧОВ А.І.

Озонова апаратура для медицини

4/98

ЧВІРУКВ.П., ЛІНЮЧЕВА О.В., КУШМИРУК А.В., НЕФЕДОВ С.В., БУКЕТ О.І., ЗАВЕРАЧ C.M.

Уніфікована серія електрохімічних газових сенсорів нового покоління для моніторингу повітряного середовища

4/98

ШЕНДЕРОВСЬКИЙ В.А., ЛЕНЬ А.Є.

Становлення Х-променелогії в Україні

 2-3/98

ШМИРЬОВА О.М.

Нові напрямки електронної техніки

4/98

ЯКИМІВ О.

Індикатор глузду

1/98

КАРАМАШ С., БОГДАН О.

Першопочатки київського телецентру

5-6/98

БОРЧЕНКО Д.

 Що таке "ноу – хау"

5-6/98

ХВОРОСТІНК А. В., ПАСІЄШВІЛІ Л.

Спосіб лікування хронічних токсичних радіаційних гепатитів

5-6/98

ЛОСЬ В., НЕСПРЯДЬКО В., СЕМЕНЕЦЬ В., СМІРНОВ В., СТАТКЕВИЧ В.

І все-таки українські стоматологи можуть бути попереду

5-6/98

ЦАРЕНКО А.

Чому не використовується творчий потенціал працьовитого і талановитого народу?

5-6/98

ГАВРИЛЮК М.

Методика синтезу прогнозних моделей виробів на основі аналізу аналогій їх еволюції

5-6/98

ЛІХЦОВ М.

Людина з характером

 5-6/98

ВАКУЛЕНКО С.

Про застосування матеріалів з ефектами пам'яті форми та над пружності

5-6/98

КУЧЕРНЮК В., КУЧЕРНЮК А.

Технології інтенсифікації притоку рідини шляхом електророзрядної імпульсної та хіміко-акустичної дії на при вибійну зону нафтових свердловин

5-6/98

СІРИЙ О., МАЩЕНКО О., ОВЧИННІКОВ О.

Спосіб регулювання продуктивності багатоступеневої випарної станції

5-6/98

КАСЬЦНОВ В., СКРИПНІКОВ О., ТАРАНЕЦЬ О.

Роторно-лопатевий двигун внутрішнього згорання

5-6/98

КУЛИКА., МІКУЛІНСЬКАЛ.

Композиційні тверді сплави для волочильного інструменту у виробництві труб прецизійної точності

5-6/98

ОПЄКУНОВ В.

Мобільне формувальне устаткування для виробництва будівельних виробів

5-6/98

БІЧ А.

Щодо принципової можливості керування гравітацією

5-6/98

КОРОБКО Б. П.

Енергетика XXI століття

1-2/99

КОРОБКО Б. П.

Вітропотенціал та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні

1-2/99

КОРОБКО Б. П.

Основні напрями підвищення ефективності використання вітропотенціалу площадок вітрових електростанцій

1-2/99

ВІХАРЄВ Ю. О., ДЕНИСЮК С. П., МАТВІЙЧУК О. С.

Стан та шляхи підвищення надійності і ефективності енергозабезпечення та енерговикористання Закарпатської області

1-2/99

ПІСАРЄВ В. Є., ЧАЛАЄВ Д. М.,ТОЛСТИХ І. П., КУЗНЄЦОВА О. А.

Підвищення продуктивності опріснювача води регенеративного непрямого випарного принципу дії

1-2/99

НАУМОВ С. Є., РАЗАКОВ А. М.

Геотермальный бальнеологічний комплекс

1-2/99

РАЗАКОВ А. М., НАУМОВ С. Є., ВЕЛИЧКО В. В.

Геотермальне теплопостачання теплиці

1-2/99

ШУРЧКОВ А. В., ТОЛСТИХ І. П., ГОРОХОВ М. І., ШАВРИН В. С.

Геотермальна холодильна і теплонасосна установка

1-2/99

ПИСАРЄВ В. Є., КУЗНЄЦОВА О. А.

Опріснення води за допомогою непрямих випарних повітроохолоджувачів

1-2/99

ШУРЧКОВ А. В., РАЗАКОВ А. М., НАУМОВ С. Є.

Автономна система тепло-холодопостачання з використанням сонячної енергії і теплового насосу

1-2/99

ШУРЧКОВ А. В., ПИСАРЄВ В. Є., ГОРОХОВ М. Й., СОКОЛОВ О. С.

Розвиток нетрадиційної теплоенергетики на основі малих газових родовищ

1-2/99

ВЛАСОВА М. А., ТКАЛЕНКО М. Д.

Кількісний аналіз процесів масопереносу в накопичувачах поновлюваної енергії

1-2/99

БРИЛЬ А. О., ВАСЬКО В. П., ВАСЬКО П. Ф.

Оцінка показників безвідмовності вітроелектричних пристроїв великої потужності

1-2/99

БРИЛЬ А. О., ВАСЬКО В. П., ВАСЬКО П. Ф.

Узагальнена модель забезпечення якості проектування і експлуатації вітроелектричних станцій

1-2/99

ЯЦЕНКО Л. В.

Рекомендації по застосуванню комбінованих енергетичних систем на основі відновлюваних джерел енергії в різних кліматичних зонах України

1-2/99

ПІВЕНЬ Л. 3.

Визначення вітроенергетичного потенціалу за допомогою короткострокової анеморозвідки

1-2/99

КИРПАТЕНКО І. М.

Автоматизація процесів акумулювання електричної енергії відновлюваних джерел

1-2/99

ЖОВМІР М. М.

Можливості застосування теплових насосів у електроенергетиці України

1-2/99

ВИХОРЄВ О. А., ДУПАК О. С.

Організаційні та економічні проблеми і впровадження поновлюваних джерел енергії

1-2/99

ГЛІКСОН А. Л„ ДОРОШЕНКО О. В.

Розробка високотемпературного парокомпресійного водо аміачного теплового насосу

1-2/99

КОРОБКО Б. П., ОГОРОДНИК В. А., ГЛУЩЕНКО Н. П.

Сонячно-колекторні системи нагріву води, інтегровані в конструкцію будівель

1-2/99

ГЛІКСОН А. Л., ДОРОШЕНКО О. В., ГЛАУБЕРМАН М. А.

Сонячна регенерація абсорбенту у відкритих абсорбційних системах

1-2/99

ФЕСЕНКО В. К.

Можливості реабілітації малих ГЕС

1-2/99

ШУЛЬГА С. В.

Використання програми Wind Farm при проектуванні ВЕС

1-2/99

КУДРЯ С. О., ЯЦЕНКО Л. В., КИРПАТЕНКО I. М„ ВАСЬКО В. П.

Методи підвищення ефективності застосування обладнання на основі відновлюваних джерел енергії в комбінованих енергетичних системах

1-2/99

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В. А., ПОСТЕЛЬГА С. К.

До питання випробувань вітроенергетичних установок для сільського господарства

1-2/99

ГЛУЩЕНКО О. С.

Дослідження вітропотенціалу площадок для ВЕС

1-2/99

РОМАНЮК В.Г

Скарбничка без замків для тисяч дітлахів

1-2/99

ГАЛЬ А.Ф.

Винаходи адмірала С.Й. Макарова

3/99

ШУБЕЛЬНЯК В.І.

Випробування часом

3/99

ШУБЕЛЬНЯК В.І.

Винаходи В.К. Фролова

3/99

ПРОКОПЕНКО В.Б.

Винахідницька діяльність в умовах ринкової економіки

3/99

МАЛЮШЕВСЬКИЙ П.П.

"HIGHTEC": Розрядно-імпульсні технології

3/99

ЖУКОВ Ю.Д., ГОРДЄЄВ Б.М.

Моніторинг параметрів рідких, зріджених і сипучих середовищ комп'ютерною системою серії "Садко"

3/99

СОКИРКО В.А.

Електрофізична обробка матеріалів

3/99

РАДІОНОВ А.В., ВИНОГРАДОВ A.M.

Магніторідинні пристрої, розроблювані НВВП "Ферогідродинаміка"

3/99

ГОЛУБЄВ В.А., ФЕЙГІН О.О.

Секрети котушок індуктивностей

3/99

ПТАХ А.

Тлумачний словник – це дійсно корисна річ гумореска

3/99

ТКАЧЕНКО А.А.

Запрошення до Internet

3/99

ІШКОВ В. І.

Енергетична концепція України

4/99

ГРИГОРЬЄВ Є. В.

Ліцензування в Україні, проблеми та перспективи

4/99

ТЕЛЯШОВ Л. Л.

Тепловітроенергетика – комплексне використання поновлюваних джерел енергії

4/99

ТЕЛЯШОВ Л. Л.

Технопарк: концепція і створення

4/99

ГОЛУБЄВ В. А., КОНСТАНТИНОВА Л. В.

Вітроенергетика – гроші з вітру

4/99

ГУБАРЕНКО В. М.

Загазованості може і не бути!

4/99

ГОЛУБЄВ В. А.

Про вітродвигун з поліпшеними експлуатаційними характеристиками

4/99

ГУСЕЛЬНИКОВ В. К., ГРИГОРЕНКО І. В

Вимірювальний перетворювач тиску

4/99

ПАСХАЛ Ю. В.

Машина для тих, хто не має будівельних матеріалів

4/99

СМЄШНОВ В. І

Карбід – спеціально для села!

4/99

ПЕТРОВСЬКИЙ В. П

Висушимо і збережемо все корисне

4/99

ГУБАРЕНКО В. М

Пристрій для підготовки палива паливний дезінтегратор

4/99

ВЕРБИЦЬКИЙ С. А

Пропозиції

4/99

ВОДОЛАДОВ А. В

Процес вирішення винахідницького завдання. Основні етапи і механізм

4/99

ЯЦЕНКО А. В.

Друге дихання – дасть ТВВЗ

4/99

ЛЮТИЙ А. П., КУЗНЄЦОВА В. Н„ ВОДОЛАДОВ А. В

Дерзайте – ви талановиті

4/99

КОРОСТИШЕВСЬКИЙ А. М

"КРЕП" – матеріал, що заслуговує на увагу

4/99

АНТИПОВА Л. К.

Екологічно сприятлива технологія вирощування люцерни на насіння

4/99

ВЕРЕЩАГІН Л. М

Як знищити осот?

4/99

РАДОСТЄВ А. Ф

Махаючий політ – це вигідно

4/99

ПТАХ А.

Усі проблеми вирішить ТВВЗ

4/99

КОЗИРСЬКИЙ В.

Олександр Смакула – геніальний фізик сторіччя

2/2000

СИНИЦИН А.

Один нарис з творчого життя М.Ф. Осауленка

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Проекційний телевізор з лазерним кінескопом

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Пристрій для відображення інформації на великий екран

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Спосіб відтворення відеосигналів колірності на екрані однопроменевого індексного кінескопа

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Пристрій для реєстрації інформації

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Пристрій для запису голограм

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Плівка для вивідних вікон електронно-променевих приладів

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Пристрій реєстрації високочастотних сигналів на поверхневих акустичних хвилях

2/2000

ОСАУЛЕНКО М.

Спосіб контролю мікрршорсткості поверхні

2/2000

КРИВУТЕНКО A.

Метод візуалізації біологічно активних точок

2/2000

БАЖАЛ А.

Выход из чернобыльского тупика

2/2000

ГАВРИЛЮК М.

Синтез прогнозних моделей виробів на основі аналізу закономірностей їх еволюції

2/2000

ПУХОВИЙ І.

Виробництво льоду за рахунок використання природного холоду при помірних температурах довкілля

2/2000

КОРОБКО Б.П.

Як вибрати вітряка?

2/2000

ПТАХ А.Н

"Будильник" на замовлення

2/2000

БЄЛІКОВ С.

Запорізький національний технічний університет віхи історії і сьогодення

 3/2000

КОЗЫРЕВ В.

Історія створення і становлення транспортного автомобільного, автомеханічного факультету Запорізького державного технічного університету

3/2000

АНДРІЄНКО О., БЕСПАЛОВ Л.

Технічна творчість студентів-електромеханіків

3/2000

БОГДАНОВА Л.

Винахідник

3/2000

ШАПОВАЛОВ В.

За микроэлектронику! Можно ли делать в Запорожье солнечные батареи и компьютеры, читающие мысли?

 3/2000

ШАПОВАЛОВ В.

Пропонуються ефективні розробки з напівпровідникових технологій

 3/2000

ГАЛЬКО С., ТРУФАНОВ И.

Разработка структуры, создание и исследование экспериментального образца объемного измерителя качества электродов дуговых печей

3/2000

ЯЦЕНКО В., В. ХОРОШКОВ В., ЦЫПАК В.

Научно-исследовательская работа на кафедре "Технологии авиационных двигателей и машиностроения"

3/2000

ЦЫПАК В., ИВАНЫЦКЫЙ А.

Акмеологическая технология подготовки инженеров-машиност роителей

3/2000

ГУМЕН І.

Перспективні електронні технології розвитку фінансового ринку в Україні

3/2000

БОНДАРЕНКО О.

Феномен підприємництва на рубежі тисячоліть

3/2000

ПТАХ АН

Миротворчий вчинок студента Миколи

3/2000

КРИВОНОСОЕ В.Б., ТОПЧЕВ М.Д., ГОНЧАР В.Я., ВАЩЕНКО В.П.

Про досвід модернізації, проектування та виготовлення модульних тренажерів

1/2001

РАКИТЯНСЬКИЙ В. С.

Використання нейроподібних інформаційних сіток для створення конкурентоспроможних винаходів

1/2001

КОРОБКО Б.П.

Стан, можливості та основні завдання щодо розвитку технологій використання поновлюваних джерел енергії в світі та в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку

1/2001

НЕЙМАН В. О.

Можливість адаптації ВЕС великої потужності до Енергосистеми та електричних мереж України

1/2001

РИБОВАЛОВ С.М., ЗУБОВ В.А.

Проект ВЕС "Азов"

1/2001

ФЕСЕНКО В.К.

До питання пріоритетності напрямів розвитку альтернативної енергетики в Україні

1/2001

СІМОНОВ А. С.

До питання розвитку вітроенергетики в Україні

1/2001

САХНО Б. Г.

Особливості реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій в Україні

1/2001

ШИХАЙЛОВ М.О.

Проблеми розвитку малої вітроенергетики в Україні

1/2001

КОСОВЕЦЬ О. О., ШВЕНЬ Н.І.

Модернізація обладнання для спостережень за швидкістю вітру в мережі метеостанцій гідрометслужби України

1/2001

ДУБОВИК О.О.

Перспективи використання вітротехніки на морському транспорті. Впровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах

1/2001

УШКІН М.П., ЦИГАНОВ В.О., БІДНЯКЛ.Г.

Комбінована опріснювальна установка на базі ВЕУ потужністю 10 квт

1/2001

БІДНЯК Л.Г., ЛУЦЕНКО В.І., ТИРИГІН Я.О., ШНЯКІН В М.

Електрична опріснювальна установка. Результати випробувань

1/2001

ПУХОВИЙ I.I.

Підвищення обсягів виробництва електроенергії та тепла на Запорізькій АЕС за рахунок зменшення теплових скидів конденсаторів У довкілля і використання теплових насосів

1/2001

ПТАХ АН

Зброя подвійного призначення

1/2001

ЖДАНОВИЧ Л.О.

Нетрадиційні системи для енергозабезпечення села

2/2001

КОРОБКО Б.П., ГЛУЩЕНКО О.С., ШАРАК В.В.

Сонячні колектори та водонагрівачі ДНДІ НЕЕ

2/2001

ГЕМБАРСКИЙЕ.Н.,ЖАРКИХВ.Т., ПОВЕРЖУКВА, ТИХОМИРОВВ.А.

Разработки "Крымэнергоремналадка"в области использования НВИЭ

2/2001

ГЭМБАРСКИЙ Г.Е

Автономная ветроэлектрическая установка для фермерского хазяйства

2/2001

ГЕМБАРСКИЙ Г.Е.

Основные направления и технико-экономические результаты развития ветроэнергетики в Крыму

2/2001

ХАРЧЕНКО А. Т.

Применение аэростатических подъемно-транспортных средств для строительства ВЭС

2/2001

АКИМЕНКО В.Н.

Прессованные алюминиевые профили для солнечных коллекторов

2/2001

ПТАХ АН

Вітер віє, віє, віє

2/2001

АВДЄЄВ І.

Не зупинятися на досягнутому

1/2002

ТРУФАНОВ И., МЕТЕПЬСКИЙ В., КРИСАН Ю., БОГДАНОВА Л

Стохастический синтез идентификатора режима работы электротехнологического оборудования металлургических дуговых печей

1/2002

ЗІНОВКІН В., ЗАЛУЖНИЙ М., ТАРАСЕВИЧ П.

Методика фізичного моделювання нестаціонарних електромагнітних процесів в електротехнічному обладнанні з різкозмінним навантаженням

1/2002

ЗІНОВКІН В., МЕТЄЛЬСЬКИЙ В., БОНДАРЕНКО В.

Методологічні основи дослідження комплексу параметрів нестаціонарних режимів у системах електропостачання різкозмінних навантажень

1/2002

МЕТЕЛЬСКИЙ В., БЕСПАЛОВ Л., МАШКИН В., САВЕЛЬЕВ В., КРАВЦОВ В.

Токоограничивающее устройство

1/2002

ПИНЧУК В., ПАРХОМЕНКО Л.

Эпоха Вычислений. Научные исследования на кафедре вычислительной математики ЗНТУ

1/2002

МЕТЕЛЬСКИЙ В., ВЛАСЕНКО Э., ТИХОВОД С.

Модернизация учебного процесса по курсу "Теоретические основы электротехники"

1/2002

ДУДАРЕНКО З.

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі "Електричні машини"

1/2002

ПАВЛОВСЬКА Л.В.

ІАС – Інститут автоматизованих систем

2-3/2002

ТОПЧЕВ М.Д., ТКАЛІЧ М.В., ВАЩЕНКО О.В.

Нові твердонаповнені антикорозійні покриття

2-3/2002

ТКАЛІЧ М.В., ТОПЧЕВ М.Д., КОМАРОВ В.О., ВАЩЕНКО В.П.

Під українським маскувальним покриттям – танка не видно

2-3/2002

ЄФАНОВА В. В.

Новый базальтовый пластинчатый наполнитель для антикоррозионных покрытий барьерного типа

2-3/2002

ВОЛОЩЕНКО М.В., ВОЛОЩЕНКО С.М., ЛІЩЕНКО В. Я.

Високоміцний чавун: нове у теорії і практиці виробництва

2-3/2002

КРИВОНОСОВ В.Б., ГОНЧАР В.Я.

Імітатор завантаження органів керування

2-3/2002

КРИВОНОСОВ В.Б. ДРЬОМІН В.П.

Сполучення робочих місць тих, кого навчають, з обчислювальним комплексом тренажера

2-3/2002

ВАЩЕНКО О.В., КРИВОНОСОЕ В.Б., МАКІЄНКО В.П.

Деякі аспекти модернізації авіаційних тренажерів

2-3/2002

КРИВОНОСОВ В.П., ДРЬОМІН В.П.

Спосіб оцінки сенсомоторної координації

2-3/2002

МЕДВЕДЕВ О.О., ЦИБУЛЯ Ю.Л., ПАВЛОВСЬКА Л.В.

Теплоізоляційні матеріали з базальтових надтонких волокон

2-3/2002

ТОПЧЕВ М.Д.

Некоторые аспекты принятия управленческого решения

2-3/2002

ГОНЧАР В.Я., АДАМЕНКО С.В

О применении методов финансовой функции к управлению строительным производством

2-3/2002

БАБИЧ В.І., ТИМОХІН В.В., ПАВЛОВСЬКА Л.В.

Асоціація "Енерго-сервіс" – послуги, які потрібні усім

2-3/2002

БИКОВ Ю.К.

Енергетичний менеджмент як основа управління промислового підприємства

2-3/2002

АРТЮХ В.Г.КОВЧАН О.В., КОНОНЕНКО С.Н., ЛЕВЧЕНКО В.А., ПЛЕТНЕВ Є.Н.

ЛЕЇ ООО "Протон-21" Автоматизированный стенд для испытаний и тренировки электроразрядников

2-3/2002

КРАВЧЕНКО Е.А.

Экспертные системы в гинекологии

2-3/2002

СИНИЦА В.

Колесо – двигатель Синицы

2-3/2002

ПОГОРЕЛЬСКИЙ В.

Плуг. Способ вспашки и скалывания льда

2-3/2002

ГОНЧАР В. Я.

"Об изобретательности"

2-3/2002

ПИРЯТИНСЪКА С.Ф., ДМИТРІЕВА О.С., ПАРХОМЕНКО O.B.

Винахідницька діяльність в Україні

4/2002

ДЖЕЛАЛИ В.И., КУЛИНИЧЕНКО В.Н., МОИСЕЕНКО В.В

Инновационная культура – основа, движитель и определитель направления и качества развития социума и личности

4/2002

ГУРВІЧ P.O.

Спеціальні інструменти для обробки отворів у твердих сплавах

4/2002

ДРЬОМИН ВЛ.

Принцип сдерживания и управление электропотреблением

4/2002

ДАВИДЕНКО А. А.

Плекаємо майбутню зміну

4/2002

ТАЛАЄВА О.М.

А віз і нині там

4/2002

ЗАЙЦЕВ А.О.

"Спалах-2000"

4/2002

ДЕХТЯРЕВ A.M., ДЕХТЯРЕВ А.А, КРАВЧЕНКО Е.А.

Новое средство профилактики и лечения дефицита железа

4/2002

МАТВІЄНКО А.В.

Енергозбереження в архітектурі монолітних житлових будинків

4/2002

ПТАХ АН

Як з'являється винахідницька ідея Гумореска

4/2002

СЕЛІГЕЙ О. М.

Винахідництво в сфері інформаційних технологій

1/2003

КАРПАЧЕВ Ю. А., РУДИК Ю. Н., ГУСЕВ А. В.

Самоходные комплексы для работы в опасных для жизни и здоровья людей условиях

1/2003

СТЕПАНОВ Н. Б.

Научные разработки – в производство

1/2003

НОВИКОВ Н. В., ГУРВИЧ Р. А.

Перспективные виды алмазно- электролитической обработки изделий из труднообрабатываемых материалов

1/2003

ТРУФАНОВ И. Д.

Оптимальные параметры электромагнитного поля графитированных электродов дуговых печей

1/2003

БЕЛОДЕД В. В.

Система диспетчеризации пассажирского транспорта

1/2003

КУРИК М. В.

Розвиток техніки та природа

1/2003

КОМАРОВ В. О.

Як правильно оформити заявку на винахід заняття 1

1/2003

ЗАХМАТОВ В. Д.

История развития импульсной техники

1/2003

ОСАУЛЕНКО Н. Ф.

Электронно-лучевой пространственно-временной модулятор света с равновесной записью

2/2003

ОСАУЛЕНКО М. Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Передавальна електронно-променева трубка – пірокон

2/2003

ОСАУЛЕНКО М. Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Індексна електронно-променева трубка

2/2002

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В., НОВІ КОВ А. О.

Пристрій для реєстрації високочастотних сигналів

2/2003

ОСАУЛЕНКО Н.Ф., ШУТОВСКИЙ В. В.

Новый способ картографирования местности

2/2003

ОСАУЛЕНКО Н.Ф., ШУТОВСКИЙ В. В.

Устройство отображения информации с низким уровнем вредных злучений

2/2003

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В.В., КУЛТАШЕВ O.K.

Новий високоефективний катодний матеріал для електронних приладів

2/2003

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Катодний вузол прямого розжарювання для електронно-променевих приладів

2/2003

ОСАУЛЕНКО М. Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Способи складання електронних гармат з металосплавним катодом

2/2003

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Електроннооптична система для кінескопів

2/2003

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В., ЗАБОРСКАС В. І.

Спосіб електротермотренування катодів прямого розжарювання

2/2003

ОСАУЛЕНКО М. Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Основні структурні модифікації емісійних систем люмінесцентних ламп низького тиску

2/2003

ОСАУЛЕНКО М. Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Нова газорозрядна лампа високого тиску і спосіб її виготовлення

2/2003

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Електрична лампа розжарювання загального призначення

2/2003

ОСАУЛЕНКО Н.Ф., ПОПОВ Н.С., СИВАК Н.С., ШУТОВСКИЙ В. В.

Новые разработки рентгеновских трубок

2/2003

ЗАХМАТОВ В.Д., БЫКОВ С.А.

История развития импульсной техники

2/2003

КНЯЗЮК А.Н.

Начала гидрофизической локации

2/2003

КНЯЗЮК А.Н.

Противотеррористическая и противодиверсионная оборона морских стратегических объектов

2/2003

КИКЛЕВИЧ Ю.

Создатель первых в мире комбайнов для крутых пластов

2/2003

САЙКО В

Примус: Машиностроение и металлообработка

2/2003

РАКИТЯНСКИЙ В. С.

Творчество и системный поход

3/2003

ДЖЕЛАЛИ ВИ., ЗИНЧЕНКО А. П., МОИСЕЕНКО В. В.

Эффективная инновационная деятельность личная и социальная

3/2003

БОРИСЕВИЧ В.К., КРИВЦОВ B.C.

Технология импульсной металлообработки -технология будущого

3/2003

ХОМОВНЕНКО М. Г.

Новітні інформаційні технології у виборчих процесах України

3/2003

БОРИС ВОЛЬСКИЙ, НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕНКО

Универсальное решение для построения цифровых систем передачи медицина

3/2003

ЛЕСІН А.

Невроз – хвороба сучасності?

3/2003

МАТВІЄНКО А. В.

Готель "Воздвиженський" в містобудівній структурі історико-архітектурного заповідника Стародавній Київ"

3/2003

КНЯЗЮК А. Н.

Волновые процессы в стратифицированном океане

3/2003

ДАВИДЕНКО А.

Залучення учнів середніх шкіл до винахідництва

3/2003

ЗОДОРОЖНИЙ О. І.

Короткий нарис розвитку авіації в Україні

3/2003

ЯЦЕНКО В., ЦЫПАК В., СМИРНОВ А., ПУХАЛЬСКАЯ Г.

Творческие достижения кафедры

4/2003

ГОЛЄВА Н.

Креативно-акмеологічний підхід до формування мотивів фізичного самовиховання студентів

4/2003

ОСАУЛЕНКО Н.Ф., ШУТОВСКИЙ В. В.

Устройство для записи и воспроизведения высокочастотных сигналов

4/2003

БОЛОТОВ Н.А., БОЛОТОВ М.Б., БОЛОТОВ И.М.

Некоторые основы строения вещества

4/2003

ИЗМАЛКОВ Г., БОГДАНОВА Л.

От веломобилей до теплових и электродвигателей

4/2003

БОГДАНОВА Л.

Научная работа и техническое творчество

4/2003

САЙКО В.

Виставка учнівської молоді

4/2003

АВЕРЧЕНКО И.

Воспоминания об отце

4/2003

ЛІВІЙСЬКИЙ О.М., СТОЯН О. В.

Історичні пам'ятки матеріальної культури

4/2003

В. САЙКО

Справи винахідницькі

4/2003

ГОРЯЩЕНКО C.Л

Шляхи вдосконалення мислення і творчості у винахідників

5/2003

БАБАК В.

Наука в НАУ: від сьогодення в майбутнє

5/2003

ХАРЧЕНКО В.

Науково-технічні розробки

5/2003

ЗАЙЦЕВ Ю.

Патентно-ліцензійне забезпечення в НАУ

5/2003

ЗОРИК В. Я., ПАВИЧЕНКО В.П.,. ПИРОГОВ Л.A.

Создание и совершенствование технологического оборудования для взрывной штамповки листовых деталей сложной формы из пространственных заготовок

5/2003

ЗОРИК В.Я., ПАВИЧЕНКО В.П.

Автоматическое захватное устройство

5/2003

СОЛОМЯНЫЙ А.У., ШКАЛОВА А. В.

Использование специальных пьезоэлектрических датчиков для измерения нагрузок при схлопывании газового пузыря в установках гидровзрывной металлообработки

5/2003

КРИВЦОВ В.С., МАЗНИЧЕНКО С.А.

Технология и оборудование для импульсной резки горячего металла – украинское изобретение

5/2003

БОРИСЕВИЧ В. К., ЗОРИК В. Я., САБАКАРЬ А. И.

Своё стопятидесятилетие может отпраздновать каждый

5/2003

ДЖЕЛАЛИ В.И., ЗИНЧЕНКО А. П., МОИСЕЕНКО В. В.

Эффективная инновационная деятельность личная и социальная

6/2003

НОВІКОВ Б. В.

Творчість у філософському вимірі

6/2003

ДОБРЫНИН Г.П., ЕСЕВ В.Д.

Государственная регистрация авторского права на компьютерные программы и базы данных

6/2003

КУЗНЕЦОВ Ю.М., БЕНАТОВ Д.Е.

Роль дисципліни з інтелектуальної власності при підготовці спеціалістів нової генерації

6/2003

ОНІПКО О.Ф., ХОМОВНЕНКО М.Г.

Людський фактор і сучасні інформаційні технології у виборчих процесах України

6/2003

САЙКО В.Г.

Особенности инновационного развития мобильных систем в Украине

6/2003

БОЛОТОВ Б. В.

Некоторые основы строения вещества

6/2003

ГАЛЬКО С. В., ТРУФАНОВ И.Д., БОГДАНОВА Л. Ф.

К вопросу определения качества ниппельного соединения графитированных электродов дуговых печей

6/2003

ДЖЕВАГА Г., ДЖЕВАГА В.

Коробка передач з перемикачем револьверного типу

6/2003

ЗАДОРОЖНИЙ А.

За три десятилетия до "Антея"

6/2003

КОМАРОВ В.О.

Про розвиток та проблеми системи охорони інтелектуальної власності в Збройних Силах України

7-8/2003

БОЛОТОВ Б. В. И др.

Некоторые основы строения вещества

7-8/2003

МАСЛИЧ В.К.

Деякі проблеми розвитку біоенергетики в Україні

7-8/2003

ВОЗНЯК Ю.

Біоорганічні добрива – основа відновлення родючості земель

7-8/2003

ЖУКОВ В. В.

БАТ, как энергетическая структура растений

7-8/2003

БУЛГАЧ С.В., ШВИДЕНКО Г.Л.

Состояние и тенденции развития мобильной связи в Украине

7-8/2003

БОЙЧЕНКО С В.

Сучасні технології зменшення втрат від випарювання

7-8/2003

ЗАДОРОЖНИЙ А.

Слоновый след в Украине

7-8/2003

САЙКО В .Г.

Список самых оригинальных мировых изобретений 2003 года

7-8/2003

КОМАРОВ В. О.

Про розвиток та проблеми системи охорони інтелектуальної власності в Збройних Силах України

1/2004

РАКИТЯНСКИЙ B.C.

Инерция мышления в творчестве и образовании

1/2004

НЕРУС М.А.

Космический транспорт Котран

1/2004

КОРОБКО Б.П.

Перспективні напрями використання поновлюваних джерел енергії в газовому комплексі

1/2004

ЛОГИНОВ А.Н., ШИХАЙЛОВ Н.А., ХАРЧЕНКО А. Т., ОГУРЬ М.В.

О некоторых особенностях использования ветроустановок малой мощности

1/2004

КОРОБКО Б.П.

Як самому виготовити вітряк? Біотехнології

1/2004

ВОЗНЯК Ю.

Біоорганічні добрива – біологічному землеробству

1/2004

ГОЛЯРКИН В.Ф.

Служебный синдром

1/2004

ГВОЗДИКОВСКАЯ А. Т., КУРИ К М.В., КУЧИН В. Д.

Магнитотерапия

1/2004

САЙКО В.

Звезда из страны космонавтов

1/2004

ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ С.В.

Знешкодження льодяної кірки на озимих та обробіток фунту прокочуванням механізму на поперечній осі

1/2004

ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ С. В.

Инструмент для очистки поверхности от льда и обработки фунта

1/2004

САЙКО В.Г.

Список самых оригинальних мировых изобретений 2003 года

1/2004

ГОРЯЩЕНКО С.Л.

Формулювання питання – напрям створення винаходу

2/2004

РАКИТЯНСКИЙ B.C.

Инерция мышления в творчестве и образовании

2/2004

ГОРБАТЮК Д.Л. та інші

Особливості ішемічної хвороби яєчка у дітей

2/2004

САЙКО В.Г.

Особенности инновационного развития мобильных систем в Украине

2/2004

ГВОЗДИКОВСКАЯ А. Т., КУРИКМ.В.

Акватерапия

2/2004

ГАЛЄНКО В . П.

Ескізний проект реконструкції Міжнародної патентної класифікації

2/2004

ТУРОВ М.П.

Поради з оформення винаходу

2/2004

ЗАДОРОЖНЫЙ А. И.

Двенадцать секунд, изменившие мир

2/2004

САЙКО В.Г.

Список самых оригинальних мировых изобретений 2003 года

2/2004

СЕЛІГЕЙ О.

Патентоздатність об'єктів інформаційних технологій

3/2004

ДЖАЛАЛИ В.И., НОВАК И.М.

Инновационные особенности обеспечения экспор- тоспособности Украины

3/2004

ВАЩЕНКО В.Ф., ТОПЧЕВ М.Д., КРИВОНОСОЕ В. Б., ВИШТАЛЬ Н.Я.

Возможности модульных электронных тренажеров

3/2004

ПЕШИЙ В., ФАСОЛЯ В.

Теперь Украина будет с рисом

3/2004

КОРОБКО Б. П., ГЛУЩЕНКО О. С., ШЕВЧУК В.І.

Сонце і вітер для сільського двору та дачного котеджу

3/2004

ЖУКОВ В. В.

Возможности "Биогальванического метода точечных отрезков" для диагностики и самодиагностики здоровья

3/2004

ГОЛЯРКИН В.Ф.

Берегись компакт-диска!

3/2004

САЙКО В. Г.

Рацпропозиції для дому

3/2004

ЗАДОРОЖНИЙ А. И.

Двенадцать секунд, изменившие мир

3/2004

БОНДАРЕНКО А. А.

Каскадный распад протометагалактики

3/2004

САЙКО В.Г.

10 технологий, которые потрясут мир в 2004 году

3/2004 .

МАРЧЕВСКАЯ Т.

Особенности использования интеллектуальной собственности в Украине

3/2004

ДЖАЛАЛИ В.И., МОИСЕЕНКО В. В.

Инновационная стратегия развития космонавтики в условиях глобализации

4/2004

ГОРДІЄНКО М.О.

Нові ідеї – це нова конкурентна продукуція і товари

4/2004

НЕРУС М.А.

Космический комплекс КОКОН

4/2004

ГЛАГОЛЕВ А., ЗВЕРЕВСКИЙ В., ДЕНИСЕНКО С.

Крыло "Ан-148" и плечо соседа

4/2004

ЗАХАРОВ П. П., СУХОСТАВЕЦЬ П. Т., ЛОГВІНОВ О. О.

Електроплазмові технології очищення, знесолення та знезараження водних потоків

4/2004

КНЯЗЮК А.Н.

Навигационная гидробионика и гидрофизическая локация

4/2004

ЗАДОРОЖНИЙ А. И.

"В воздухе везде есть опора…"

4/2004

БОНДАРЕНКО А. А.

Каскадный распад протометагалактики

4/2004

ЗИНГЕРМАН Д.З.

Американское патентование

6/2004

ІЛЬЧЕНКО М.Ю., КРАВЧУК С.О.

Інформаційно-телекомунікаційні системи на базі високопіднятих аероплатформ

6/2004

ЛУКЬЯНЕНКО Н.В.

Точность определений при использовании спутниковых навигационных систем

6/2004

ІЛЬЧЕНКО М.Ю., КРАВЧУК С.О.

Мікрохвильова телекомунікаційна розподільна система

6/2004

ЧМІЛЬ В.М., КРАВЧУК С.О, КАЙДЕНКО М.М., ПОТІЄНКО В.П., ДУБРОВСЬКИЙ С.Є.

Сучасні уніфіковані цифрові мікрохвильові радіорелейні системи

6/2004

ЖИВКОВ А., ТЕРЕЩЕНКО В., РЫБАЧОК Г., КРАВЕЦ А.

Спутниковое телевидение Украины

6/2004

ЗВЕРЕВСКИЙ В., ГЛАГОЛЕВ А.

«Вепрь» подпирает «Калаша»

6/2004

ЗВЕРЕВСКИЙ В., ДЕНИСЕНКО С.

«Шмайсер» украинского производства

6/2004

БОНДАРЕНКО А. А.

Каскадный распад протометагалактики

6/2004

САЙКО В.

Рацпредложения для дома

6/2004

ЛІВІНСЬКИЙ О.М., ЛІВІНСЬКИЙ М.О.

Будівельна справа в Україні

6/2004

ІЛЬЧЕНКО М.Ю., НАРИТНИК Т.М., СЕЛІГЕЙ О.М.

Сучасні засоби телекомукацій і їх патентоздатність

5/2004

ЖДАНЕНКО О.І.

Захист та облік суб'єктів прав інтелектуальної власності в Україні

5/2004

ІЛЮШКО В.М., НАРЫТНИК Т.М.

Система передачи на основе высотных беспилотных аппаратов

5/2004

ИЛЬЧЕНКО М.Ю., НАРЫТНИК Т.М.

Микроволновая интегрированная телерадиоинфор- мационная система МИТРИС-ИНТ

5/2004

ОЛЕЙНИК В. Ф.

Проблемы электромагнитной совместимости систем сотовой связи в Украине

5/2004

ВОЛКОВ В В. и др.

Цифронизация аналоговых радиорелейных линий

5/2004

ГРЯНИК М.В.

Антенны для микроволновых систем передачи

5/2004

САЙКО В.

Розвиток бізнес-інкубації в Києві

5/2004

ЛІВІЙСЬКИЙ О.М., ЛІВІЙСЬКИЙ М.О.

Будівельна справа в Україні

5/2004

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ В.І.

Теорія і практика здійснення створення і застосування інновацій

7/2004

ЗВЕРЕВСКИЙ В., ГЛАГОЛЕВ А.

В реальной фантастике Киевская прописка

7/2004

ГОРБАТЮК Д.Л., ДОБРЯК Є.Д., МОРЕЙ М.О., КРИЗИНА П. С., СВІРИДОВ B.I.

До 10-ї річниці створення кафедри оперативної і клінічної анатомії Київського медичного університету та перспективи предмету у з'язку з болонським процесом

7/2004

БАГОТЮК В.М., КОВАЛЕНКО О.І.

Актуальні питання питного водопостачання населення України

7/2004

ПОГОРЕЛОЕ В.Е., МИРОНОВ Л. С.

Автоматизований комплекс «КАНДИДАТ»

7/2004

БУЛГАЧ Т.В.

Электромагнитные излучения и рациобиосфера

7/2004

ДАВІДЕНКО А.

VI Всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів

7/2004

ХАРАМАН К.П.

Рацпредложения для дома

7/2004

ЛІВІЙСЬКИЙ О.М., ЛІВІЙСЬКИЙ М. О.

Будівельна справа в Україні

7/2004

ЗВЕРЕВСКИЙ В., ГЛАГОЛЕВ А.

Виват Академия! Вперед и только вперед

7/2004

НОВІКОВ Б. В

Геній – це нормальна людина

8/2004

ОНІПКО О.Ф., ХОМОВНЕНКО М.Г.

Мандат виборця – елемент системи інформаційного контролю виборчих процесів

8/2004

ІОНІЦОЙ Ю С.

Сахарна промисловість у странах СНД

8/2004

БОЙЧЕНКО С.В.

Технологічна система рекуперації пари палива під час експлуатації транспортних ємкостей

8/2004

ГВОЗДІКОВСЬКА А. Т., КУРИК М. В.

Наркоманія

8/2004

ЖУКОВ В.В.

Возможности "Биогальванического метода точечных отрезков" для диагностики и самодиагностики здоровья.

8/2004

ГАЛЕНКО В. П.

Час як об'єкт інженерного дослідження

8/2004

ЗАДОРОЖНІЙ О. І.

Кача – Силиконовая долина отечественной авиации

8/2004

СВІНЦОВ О.А., КУЧЕРЕНКО О.В.

Деякі аспекти винахідництва у галузі металургії

9/2004

ІЛЬЧЕНКО М.Ю., КРАВЧУК С.О.

СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ВИДУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!- СИСТЕМ широкосмугового бездротового доступу

9/2004

НЕПОМЯЩИЙ Б. О.

Технічні рішення по створенню AT "Українські Сателітарні Системи" універсального апаратно-програмного телекомунікаційного комплексу та системи супутникового зв'язку на його основі

9/2004

ЛУКЬЯНЕНКО Н. В.

Точность определений при использовании спутниковых навигационных систем

9/2004

НЕРУС М. А.

«Селена-UA» – Проект обживання Луны

9/2004

САЙКО В. Г.

Відгук на книгу А. А. Давиденка «Методика розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення фізики»

9/2004

КІСЛОВ В.

Батько багатомоторної авіації Ігор Сікорський

9/2004

САЙКО В. Г.

Оригинальные разработки

9/2004

АРИСТОВ В. И.

Дифференциальный метод оценки интеллектуального потенциала личности

11/2004

ТУРОВ М.П.

Винахідницька машина

11/2004

БОСЕНКО Р.В. и др.

 Интеллектуальные голосовые технологии в портативных телекоммуникационных устройствах

11/2004

КОРНЕЕВ Д. И., ФЕЙГИН О.О.

Воздействие сверхвысокоэнергетичных электроимпульсов на металлорасплавы

11/2004

ОСАУЛЕНКО М.Ф., ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Основні напрямки розробки і розрахунку конструкції катодного вузла безпосереднього розжарювання

11/2004

САЙКО В.Г.

Новий підхід до еволюції мереж мобільних систем зв'язку

11/2004

ОСАУЛЕНКО Н. Ф. и др.

Полуавтоматическая технологическая линия по производству катодных узлов прямого накала

11/2004

КНЯЗЮК А.Н.

Волны-монстры

11/2004

ЛІВІЙСЬКИЙ О.М., ЛІВІЙСЬКИЙ М. О.

Будівельна справа в Україні.

11/2004

КОНОЧКИНА А.В.

Не забудьте выключить тысячу телевизоров

11/2004

КОЧЕТКОВА А.В.

Інформаційні технології: сьогодення та перспективи патентно-інформаційного забезпечення

12/2004

ШКРИЛЬ М.І.

Вітрова енергостанція для альтернативної енергетики

12/2004

БОРИСЕВИЧ В.К. и др.

Електрогидравлическая штамповка с применением многоэлектродных разрядных блоков

12/2004

ЦЕПЛЯЕВА Т.П.

Конструктивные особенности гибких элементов

12/2004

ЮЩЕНКО В.

Лечение детей с дисплазией тазобедренных суставов методом биорезонансной терапии

12/2004

ОСАУЛЕНКО Н.Ф. и др.

Методы и средства контроля геометрических и рабочих параметров катодов прямого накала

12/2004

ШУТОВСКИЙ В.В.

Анализ формоустойчивости и эффективности прямонакальных катодов

12/2004

ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ С.В.

Механізоване чищення льоду з поверхонь

12/2004

ЦЕПЛЯЕВА Т.П.

Первые Самолеты Марки ХАИ

12/2004

ОНІПКО О.Ф.

Помаранчева революція України

1/2005

ВОЙТОВИЧ А. В.

Нефть в Украине будет, если поменяем политику и кадры

1/2005

КОРОБКО Б.П., МИХАНЮК В.М., ОНІПКО О.Ф.

Енергетична стратегія України: роль і місце поновлюваних джерел енергії

1/2005

СУХОСТАВЕЦЬ П.Т.

Перспективи використання електроплазмової безреагентної технології для забезпечення якісною питною водою і надійною каналізацією малих міст та сільських населених пунктів

1/2005

ОЛЕЙНИК В. Ф. и др.

Дистанционное обучение с использованием микроволновой интегрированной телерадиоинформационной системы Митрис-Инт

1/2005

ЛАЗОРЕНКО В.М.

Телерадиовещание Украины: техническое состояние, перспективы развития

1/2005

ВАЩЕНКО В.Ф. и др.

Маскироваться с умом: особенности применения новой эффективной маскировочной конструкции украинской разработки «контраст» для танков и БМП

1/2005

ВАЩЕНКО В. П.

Майбутнє України в науці та технологіях

1/2005

РОМАНОВСЬКИЙ Г.Ф.

Основні напрямки удосконалювання упорних підшипників ковзання суднових турбомашин

1/2005

НАЙШТЕТИК В. Я.

Здоров'я нації – найважливіший ресурс держави

1/2005

ДАВИДЕНКО А.А.

Від винахідницької ідеї – до реальної моделі. Спірні питання, полеміка, гіпотези

1/2005

БОЛОТОВ Б. В.

Очевидне – неймовірне

1/2005

САЙКО В.Г.

Компьютерные приколы

1/2005

СИНИЦИН А.

Про концепцію розвитку держави

2/2005

КУСА С.Д., ДОБРИНІНА Г.П.

Актуальні питання та основні напрямки діяльності робочої групи зі стандартів та документації постійного комітету ВОІВ з інформаційних технологій

2/2005

ОЛЕЙНИК В. Ф. и др.

Дистанционное обучение с использованием микроволновой интегрированной телерадиоинформационной системы МИТРИС-ИНТ

2/2005

ШАФИР Л.С.

Бесшатунный двигатель внутреннего сгорания

2/2005

ДЕМЧИШИН А. В. и др.

Цилиндрические катодно-дуговые источники плазмы для испарения в вакууме

2/2005

БОНДАРЕНКО Л.I, САФРО Г.П.

Сорбційні матеріали на основі неорганічних полімерів та сучасні аспекти їх застосування

2/2005

КРАВЧЕНКО Е.А., ДРЕМИН И.В.

Шунгитные воды – профилактика и лечение железодефицита

2/2005

БАБАНСКИЙ В. и др.

Украинская мекка нейрорентгенохирургии

2/2005

НАРИТНИК Т.М. та інші

Тестування як засіб перевірки знань студентів

2/2005

ФЕЙГИН О. О.

Квантовая космология атемпорального мультиуни-версума

2/2005

ЛІВІЙСЬКИЙ О.М., ЛІВІЙСЬКИЙ М.О.

Будівельна справа в Україні

2/2005

АРИСТОВ В. И. и др.

Интеллектуальный вид спорта: «Творческие вопросы»

3/2005

ДЖЕЛАЛИ В. И.

О прогнозировании движения систем

3/2005

ОЛЕЙНИК В. Ф. и др.

Дистанционное обучение с использованием микроволновой интегрированной телерадиоинформационной системы МИТРИС-ИНТ

3/2005

БАГНЮК В.М., КОВАЛЕНКО О.І.

Проблеми твердих відходів і їх рекуперація

3/2005

КОЛБУН Н.Д.

Возможности информационно-волновой терапии для здравоохранения в условиях глобализации

3/2005

ГАЛЕНКО В.П.

Міф про континуум часу і простору

3/2005

ЗЕНЧЕНКО А., КІСЛОВ В. В.

Великі проблеми "малої авіації"

3/2005

САЙКО В.Г.

Ты также под колпаком?

3/2005

АРИСТОВ В. И.

Психология интеллектуальных игр

5/2005

ВОЩЕНКО В.,РЕШ В

Компактная мощь

5/2005

КРОХМОЛЁВО Т. И.

Спусковые механизмы арбалетов

5/2005

ОНІПКО О.Ф, ХОМОВНЕНКО М.Г., СОЙКО В.Г.

Дистанційне навчання і новітні інформаційні технології у виборчих процесах України

5/2005

МУРОЧЕВ А.И. и др.

Проекты освоения космоса биосферными станциями

5/2005

ПОВЛЄНКО А. Р.

Про біобезпечний стандарт України

5/2005

ГОЛЕНКО В.П.

Анатомія часу. Зміст, форма і зв'язки

5/2005

ЛІВІНСЬКИЙ О.М., ЛІВІНСЬКИЙ М.О.

Будівельна справа в Україні: частина 7

5/2005

САЙКО В.Г.

Авторские права в цифровую эпоху

6/2005

ІВАНЕНКО П.І.

Інформаційно-довідкова система Укрпатенту „Стан діловодства за заявками на об'єкти промислової власності"

6/2005

КОЖАРСЬКА І.Ю.

Патенти і монопольні права

6/2005

ДЖЕЛАЛИ В.И.

К стратегическому качественному прогнозированию космонавтики формирование системы высших целей

6/2005

ЗИНЧЕНКО В.А., КУСАЙЛО В.П.

Биогаз – ресурс возобновляемой энергии

6/2005

ПЕТРЕНКО В. P.

Солнечная энергетика

6/2005

ФЕЙГИН О. О.

Электровзрыв кипящего металла

6/2005

КОРНЕЕВ Д. И.

Электрошлаковая сварка судовых конструкций

6/2005

УДАНОВИЧ М.Р.

Логистика – эффективное оружие конкурентоспособного производителя

6/2005

ГОРДІЄНКО М.О.

Київський інноваційний практичний досвід і стратегія оновлення виробництва конкурентної продукції та перетворення ідей інтелекту в капітал

4/2005

МОСОВ С.П.

Інтелектуальний потенціал Збройних Сил України – запорука їх боєготовності та боєздатності

4/2005

КУЩЕВ А. В.

Микроволновые, диэлектрические резонаторы в антеннах космического диапазона и методика вычисления их геометрических размеров прямоугольной формы

4/2005

ОСАУЛЕНКО Н.Ф., ШУТОВСКИЙ В. В.

Основные вопросы разработки проекционных кинескопов с металлосплавными катодами

4/2005

ГОРБАТЮК Д.Л. та ін.

Лікування косих пахвинних гриж з урахуванням імунологічних та хірургічних аспектів захворювання

4/2005

КРАВЧЕНКО А.Н.

Психология безопасности

4/2005

САЙКО В.Г.

Электрический Страдивари

4/2005

МИКИТЮК О.Г.

Зброя XXI століття

4/2005

ГЛАГОЛЕВ А., ЗВЕРЕВСКИЙ В.

Говорить учился я у мамы, а ходить учился у солдат

4/2005

ЯЦЕНКО М., ЯЦЕНКО Т.

Непредсказуемый Эйнштейн

4/2005

ДЖАЛАЛИ В.И., МОИСЕЕНКО В.В.

Условия и средства эффективного решения екологических проблем

7/2005

МАКАРЕНКО О. В

Роторно-лопаточний двигун внутрішнього згорання

7/2005

АРИСТОВ В. И.

Лечебная тренировка костно-мышечной системы при помощи костюма-тренажера

7/2005

ВАЩЕНКО А. В., ПРОКОПЧУК В. В., САПУНКОВ А.А., КРИВОНОСОВ В В.

Тренажер – образ реальности Телекомунікації

7/2005

САЙКО В. Г.

Способ планирования системы транкинговой связи с использованием программных пакетов

7/2005

УДАНОВИЧ М.Р.

Значимость логистических принципов для конкурентоспособности инструментального производства и обслуживания

7/2005

КОНЬОК В.Ю.

Вітрова енергетична установка

7/2005

ГЛАГОЛЕВ А. С., ЗВЕРЕВСКИЙ В. И., САЙКО В. Г.

Упаковка – визитная карточка производителя

8/2005

ГЛАГОЛЕВ А. С., САЙКО В. Г.

Изобретатель и мастер «золотые руки»

8/2005

МАКОВСЬКИЙ А. М.

Інерція – це наш рятунок

8/2005

ГОРДІЄНКО М. О.

Біологічне органічне землеробство України

8/2005

САФРО Г. П., БОНДАРЕНКО Л. І.

Локальні системи комплексного очищення технологічних розчинів та стічних вод

8/2005

САЙКО В. Г.

Способ планирования системы транкинговой связи с использованием программных пакетов

8/2005

ШУТОВСЬКИЙ В. В.

Особливості забезпечення балансу і стабільності запірних напруг в кінескопах з металосплавними катодами

8/2005

КНЯЗЮК А. Н.

Объемные СОЛИТОНЫ

8/2005

КНЯЗЮК А. Н., ГАРАЩЕНКО В. Т.

Цунами

8/2005

ЯЦЕНКО М.И.

О перспективе патентования изобретений и полезных моделей, связанных с компьютерным программным обеспечением. Опыт ЕПВ и РФ

9/2005

МОСОВ С. П., САЙКО В. Г.

Формирование интеллектуальных активов – ключ к успеху Украины в третьем тысячелетии

9/2005

БОНЧИК B.C.

Ротаційний картоплекопач

9/2005

СЕЛЮКОВ О. В.

Опалення і гаряче водопостачання в локальних теплових мережах на базі контактних водонагравачів КВН ТУУ 16289882.001-97

9/2005

ЛАВРУС А.

Ключи и их конструкции

9/2005

ПАНТЕЛЕЕВА С.

Європейське патентне відомство про реформу МПК

10/2005

КУЗНЕЦОВ Ю.М.

Впровадження в навчальні плани ВНЗ дисципліни «Теорія прогнозування розвитку технічних систем»

10/2005

СОБОЛЕВ В. О.

Про можливості продуктивного використання забруднених земель завдяки застосуванню органо-мінеральних композицій з сорбентами селективної дії

10/2005

КНЯЗЮК А.Н., ГАРАЩЕНКО В.Т.

Замкнутые объемы «заблокированной массы»

10/2005

ГАЛЕНКО I. В., ГАЛЕНКО В. П.

Практика аналітичного розрахунку допустимої імпульсної завади і максимальної частоти в електронних пристроях

10/2005

ГВОЗДИКОВСКАЯ А. Т., КУРИК М. В., КУЧИН В. Д.

Шум и человек

10/2005

КУЧИН В. Д., ТЕОДОРОВИЧ И. В.

Очередной шаг вглубь материи

10/2005

КОТЕНКО С.

ТВ Ейнштейна як альтернативна теорія ефіру

10/2005

БАШУК В. Г.

Гіпотези про смерч

10/2005

КУРСЬКИЙ М.Д., НАЗАРЕНКО B.I.

Сучасні уявлення про регуляцію активності ферментів

10/2005

АРИСТОВ В. И.

Виртуальные эталоны измерения

11/2005

КУРСЬКИЙ М.Д., НАЗАРЕНКО В.І.

Сучасні уявлення про регуляцію активності ферментів продовження

11/2005

КНЯЗЮК А. Н.

Третья гипотеза Князюка

11/2005

САЙКО В.Г., РОГОЖНИКОВ А.И.

Применение шумоподобных сигналов в системах связи 3-го поколения

11/2005

ГАЛЕНКО В.П.

Інженерно-польовий підхід до аналізу мовної ситуації

11/2005

БАШУК В. Г.

Гіпотези про смерч продовження

11/2005

ТУРОВ Н.П.

Дистанционное обучение созданию конкурентоспособных товаров и технологий

12/2005

ФЛОРА В.Д.

Актуальна задача сучасної електромагнітної техніки

11/2005

ЗИНЧЕНКО В.Н., ЛУЩИН С.П.

Метод контроля шероховатости поверхности пьезоэлектрических образцов с помощью пьезоэффекта

12/2005

БРАТКОВСЬКА К.О., МЕЛЬНИЧЕНКО С.Ю.

Залучення сторонніх джерел фінансування для підвищення енергоефективності систем електропостачання

12/2005

АВДЕЕВ И. В. и др.

Математическая модель ионно-плазменного процесса модификации поверхности стекла

12/2005

БОНДАРЕНКО В.И. и др.

Актуальные проблемы учета электроэнергии и электроснабжения жилых и общественных зданий

12/2005

БОНДАРЕНКО В. И. и др.

Устройство автоматической частотной разгрузки

12/2005

ВЛАСЕНКО Є. В. та ін.

Нові вимоги до викладання курсу «Теоретичні основи електротехніки»

12/2005

КОРНІЧ В. Г., КУБИШКІН А. А.

Досвід проведення і підготовки лабораторного практикуму з фізики в ЗНТУ

12/2005

КУРСЬКИЙ М.Д., НАЗАРЕНКО В. І.

Сучасні уявлення про регуляцію активності ферментів продовження

12/2005

СУЛИМА В. Г.

Бестраншейные технологии прокладки подземных коммуникаций

12/2005

АРИСТОВ В. И.

Об активизации некоторых психологических аспектов изобретательского творчества

1/2006

ГОИЦЕНКО Г.Д. и др.

Контроль с течением времени после Чернобыльской аварии уровня радиации на промышленном предприятии Украины

1/2006

ЛЮБЧЕНКО А. П., ЧИГРИНА Т. В.

Радиационный контроль в промышленности

1/2006

ЛЮБЧЕНКО А. П. и др.

Притирочная паста

1/2006

ЦЮРЮПА В.Н. и др.

 Поликомпонентные электролитические покрытия

1/2006

АКСЕНОВА С.И. и др.

Вихретоковый контроль тонкостенных латунных трубок холодильников дизелей

1/2006

ВОЛОЩЕНКО С.М. и др.

Возможности и перспективы использования литых лемехов из высокопрочного бейнитного чугуна

1/2006

КУРСЬКИЙ М.Д., НАЗАРЕНКО B.I.

Сучасні уявлення про регуляцію активності ферментів продовження

1/2006

ЛІСОВИЙ А.С., ЛІСОВИЙ Е.К.

Почерк – діагностичний критерій стану здоров'я особи

1/2006

БАШУК Г. Г.

Невідома райдуга

1/2006

ЛАКАТОШ А. В.

Двигатели и генераторы машины многоконтурные постоянного тока

2/2006

НОГОВІЦИН О. В.

Про інноваційний потенціал промисловості

2/2006

КОПНОВ М. А., ЗУБАРЕВ А. Н.

Прикладные интеллектуальные разработки как источник самофинансирования научных коллективов

2/2006

ЧЕРЕПОВ Л. В.

Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності

2/2006

МИТЧЄЛ УИЛСОН

Альберт Майкельсон

2/2006

ЗУБАРЕВ А. Н.

Инструменты инновационности предприятий. Европейский опыт – в наши условия

2/2006

ЗУБАРЕВ А. Н.

Инновации, патенты и отечественный бизнес. Вводный аналіз

3/2006

ЧЕСЛАВСКИЙ В. Ф.

Энергосберегающие технологии .Реальные возможности энергетики.

3/2006 .

ЕРШОВ А. В.

Электродные пятна и проблема ресурса стабильности и качества работы дуговых генераторов плазмы

3/2006

ЗАХМАТОВ В. Д.

Импульсные системы для обеспечения эвакуации людей из зон пожаров

3/2006

МИТЧЕЛ УИЛСОН

Американские ученые и изобретатели. Томас Эдисон.

3/2006

КУСА С. Д., ДОБРИНІНА Г. П.

Інформаційне повідомлення. 6-а сесія Робочої групи зі стандартів та документаці Постійного комітету ВОІВ з інформаційних технологій

3/2006

КРАХМАЛЕВА Т. И.

Веломобиль – биотрансорт будущего

4/2006

СОРОКІН В.

Технопарки: скасування гарантій – "у законі"?

4/2006

ГВОЗДИКОВСКАЯ А. Т., КУЧИН В. Д.

Компьютер и человек

4/2006

МИТЧЕЛ УИЛСОН

Американские ученые и изобретатели. Эли Уитни

4/2006

КНЯЗЮК А. Н., ГАРАЩЕНКО В. Т.

Мифа нет, а есть реальность – она видимая

4/2006

КНЯЗЮК А. Н., ГАРАЩЕНКО В. Т.

Скорость развития мозга и IQ взаимосвязаны?

4/2006

ДРЬОМОВ С. Т., ДРЬОМОВ О. С.

Створення мережі залізничних електростанцій – новий етап розвитку енергетики України

5/2006

ЧУВАШОВ Ю. Н., ТУТАКОВ О. В., ГАВРИЛЮК Н. С.

Опыт эксплуатации плавильной печи для получения непрерывного волокна из базальтовых расплавов

5/2006

ТУРОВ М. П.

Навчання винахідництву в професійно-технічних училищах: традиції, проблеми, перспективи

6/2006

ЛАЛО В., ФЕРЧУК А.

До історії становлення державної системи охорони промислової власності України

6/2006

КНЯЗЮК А. Н.

Стационарная система учета рыбных запасов в рыбоводческих хозяйствах

7/2006

АНДРОЩУК Т. О.

Правове регулювання ноу-хау

7/2006

АРІСТОВ В. I.

Проблеми і способи розвитку інтелекту нації й особистості

7/2006

СОБОЛЕВ В. А.

О возможностях производства порошковых средств подавления горения и взрывопредупреждения

8/2006

КУЗНЕЦОВ В. Е.

Производитель-предприниматель – "Мозговая продукция". Что делать?

8/2006

АБДУЛІНА I.

Вибір зробити варто

8/2006

КНЯЗЮК А. Н., ГАРАЩЕНКО В. Т.

Океан Из истории кораблестроения и мореплавания

8/2006

ЗУБАРЕВ А.Н.,

"Лошадиные силы "могут питаться дровами?

9/2006

ПОНОМАРЕНКО С.Л.,

Енергозберігаючі технології в рослинництві -реальний інноваційний проект

8/2006

ПАЛАДІЙ М. В.

Ідея інноваційного розвитку України -і є найкраща національна ідея!

9/2006

НИКОЛАЙЧУК И.

Если разработки залежались на полке

9/2006

КРАСОВСЬКА А.Г.

По крупинці, по зернятку створюються умови для заявника

9/2006

ЛЯЩЕНКО С., МУРЛАНОВА Г.

Видача патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР

9/2006

КРАХМАЛЕВА Т. И.

Инновационный путь развития ХГАПП: 1926-2006

9/2006

ПИЧКУР А. В.

"Історичні джерела права інтелектуальної власності

9/2006

ЗАХМАТОВ В.Д.

Актуальные проблемы пожаровзрывобезопасности газонефтяного комплекса Украины и новые пути их решения

10/2006

СМЕРТЕНКО П.

Основы сотрудничества между программой EUREKA и украинскими изобретателями

10/2006

ТУРОВ М. П.

Застосування методу проектів при побудові програми профільної підготовки учнів "Створення і захист інтелектуальної промислової власності"

10/2006

ПИЧКУР А. В.

Історичні джерела права інтелектуальної власності продовження

10/2006

КРАХМАЛЕВА Т. И.

Веломобиль – гибрид велосипеда и автомобиля

10/2006

КУЩЕВ А. В.

Параболические антенны – уже прошлый век?

11/2006

БІЛОУС О. Ю.

Законодавче регулювання розвитку сфери трансферу технологій в Україні

11/2006

МАРЧЕВСКАЯ Т. Г.

Интеллектуальная собственность как камень преткновения

11/2006

КОПНОВ М. А.

Из истории развития отделения «Техники и технологий специального назначения» УАН

11/2006

ПИЧКУРА. В.

Історичні джерела права інтелектуальної власності продовження

11/2006

КНЯЗЮК А. Н.

Об уединенной волне, солитонах и замкнутом объеме "заблокированной массы"

11/2006

ГУРЄЄВ О.

Охоронна сигналізація на базі мобільного телефону

11/2006

МАЙДЕБУРА Е. В.

Как правильно подготовить и эффективно представить компанию на выставке

11/2006

ГОНЧАРЕНКО А.П., КАРЕТНИКОВА Л.Ф., КУШНИР А.Л.

Автоматизированная информационная система для обеспечения информационных потребностей разработчиков и потребителей инновационных технологий

12/2006

БАЙША О.І., КОЗЛОВ В.В., ВРАТКОВСЬКА К.О.

Економія електроенергії в освітлювальних пристроях

12/2006

МЕЩЕРЯКОВА Н. Н.

Захист креслення як результату технічної творчості

12/2006

ПИЧКУР О. В.

Історичні джерела права інтелектуальної власності закінчення

12/2006

КОВТУН Г. О.

Ювілей винаходу: протигаз

12/2006

МАЙДЕБУРА Е. В.

Как правильно подготовить и эффективно представить компанию на выставке

12/2006

КОВТУН Г. О

Рік Вогненної Червоної Свині на підході

12/2006

ЗУБАРЄВ А., ЯЦКИВ Т.

Одним умом не понять

1/2007

СРЕБРЯНСКИЙ Г. А.

Нужны ли Украине нанотехнологии?

1/2007

КШИШТОФ МАТУСЯК

Регіональний підхід до інновацій та економічного розвитку

1/2007

КОЗАК А.

Пути инновационного развития упаковочной отрасли

1/2007

ТОРЯНИК С., МАРУДА Н.

Экспертиза на соответствие условиям патентоспособности как составляющая процедуры признания декларационного патента недействительным

1/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Інтелектуальна власність як право

1/2007

МНУХИН А.Г.

Устройство для очистки внутренней поверхности водоводных труб в условиях металлургического производства

1/2007

ШИРОКОВ В. М.

Гипотеза о бермудском треугольнике

1/2007

ДУНАЕВ Ю. В.

Про фізику ефіру

1/2007

ЯДВИГА КИСЛИЦИНА

Быть человеком – значит чувствовать свой камень в здании лучшего мира

1/2007

ЗЕЛЕНИНА Е.

Как в Харькове ухватили за хвост "Стелле"-невидимку

1/2007

СРЕБРЯНСКИЙ Г. А.

Нужны ли Украине нанотехнологии?

2/2007

АРНАУТ А.

Продвижение и распространение знаний в области интеллектуальной собственности в Республике Молдова

2/2007

КЛЕПКА М.

Регіональні інноваційні стратегії

2/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Об'єкти права інтелектуальної власності

2/2007

ДУНАЕВ Ю. В.

Про фізику ефіру

2/2007

БАШУК Г. Г.

Властивість стовбурів дерев'янистих рослин чіплятися за додаткові точки опори

2/2007

АРИСТЛ. М.

Изобретения по патентам природы

2/2007

ЛІВІНСЬКИЙ О. М., ДОРОШЕНКО В. О., КОВАЛЬЧУК В. О., САВЕНКО В. І., СТУПНИК О. І.

Енергозбереження в будівництві

3/2007

ЯЦЕНКО М. И.

Энергия, лежащая под ногами

3/2007

МЕЛКУМОВ А. С.

Установка для выращивания свежего зеленого корма УВЗК-1000

3/2007

ОНІПКО О.Ф., КОРОБКО Б.П., МИХАНЮК В.М.

Проблему енергетичної безпеки України вирішать інновації

3/2007

СРЕБРЯНСКИЙ Г. А.

Нужны ли Украине нанотехнологии?

3/2007

ЄЖИ СТШЕЛЄЦ

Регіональна інноваційна стратегія Свєнтокшиського воєводства

3/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІ НОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Об'єкти права інтелектуальної власності

3/2007

АРИСТ Л. М.

В чем ошибался Вольтер

3/2007

ЗАХАРЧУК В. І., КОЗАЧУКІ. С., ЗАХАРЧУК О. В.

Дизель на стиснутому природному газі

4/2007

СОЛДАТЕНКО Н. П.

"Вечный" аккумулятор "made in Vinnitsa"

4/2007

СРЕБРЯНСКИЙ Г. А.

Нужны ли Украине нанотехнологии?

4/2007

КШИШТОФ МАТУСЯК

Поняття, роль і місце центрів інновацій у польській економіці

4/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Суб'єкти права інтелектуальної власності

4/2007

СОБОЛЕВ В. А.

Имеется ли альтернатива гибели цивилизации в результате глобального потепления ?!

4/2007

ВОЛЬВАЧ А. Е.

"Седьмой континент" как поставщик энергетических ресурсов и стартовая площадка для землян

4/2007

СИКОРСКИЙ И. И.

Воздушный путь главы из книги

4/2007

ЗУБАРЕВ А. Н.

Инновационный симбиоз

4/2007

БАТЫГИН Ю. В.

Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий

5/2007

ГРИБЕНКО В. Г.

Детектор мовного спектру власних коливань барабанної перетинки на порозі чутності без зовнішньої стимуляції "детектор думки "

5/2007

ВИНОГРАДОВ В. Б., ТОПЧЕВ М. Д., ЦЫБУЛЯ Ю. Л.

Новая "униформа"для боеприпасов

5/2007

МІХАЛ КЛЕПКА, ОЛЕКСАНДР БОНКОВСКІ

Методи, техніка та інструменти підтримки інноваційності на регіональному рівні

5/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Законодавство України про інтелектуальну власність

5/2007

КРАХМАЛЕВА Т. И.

Талантливый изобретатель – творец интеллектуального капитала предприятия

5/2007

ЯЦЕНКО А.

Мегапроект "Еврогород": концепция и реализация

5/2007

ИГНАТОВИЧ С. Р., ЗАКИЕВ И. М.

Контроль качества поверхности с использованием интерференционного профілометра

6/2007

ЯКОВЛЕВ В. П., ЯКОВЛЕВ ВЛ. П., ЗУБОВА Н. О.

Демпферы на пороге с идеальным

6/2007

БУГАЙОВ С. П., БУГАЙОВ С. С.

"Підкована " пряма лопата замінить два традиційні екскаватори

6/2007

МІХАЛ КЛЕПКА, ОЛЕКСАНДР БОНКОВСКІ

Методи, техніка та інструменти підтримки інноваційності на регіональному рівні продовження

6/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Державна система правової охорони інтелектуальної власності

6/2007

ЯЦЕНКО А.

Развитие цепочек прибавочной стоимости для клиентов водного транспорта морских и речных портов Украины

6/2007

АРИСТЛ. М.

Озаренные высокой целью

6/2007

КРАХМАЛЕВА Т. И.

Древнейшее изобретение человечества найдено на территории Харьковской области

6/2007

ЖУРАВЛЕВА Е.

Стиралка завтрашнего дня. Мойбездыр

7/2007

МІХАЛ КЛЕПКА, ОЛЕКСАНДР БОНКОВСКІ

Методи, техніка та інструменти підтримки інноваційності на регіональному рівні продовження

7/2007

ФЕДУЛОВА Л. І.

Технологічне прогнозування в системі інноваційного розвитку

7/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Поняття управління інтелектуальною власністю

7/2007

СІМОНОВА Л. М.

Концептуальні основи проекту Національного Стандарту4

7/2007

СИМОНОВА Л.

УОО одобрило проект Национального Стандарта оценки имущественных прав интеллектуальной собственности

7/2007

ДМИТРЕНКО Н.

Украинские изобретения государству не нужны? А людям?Буйный буй выкачиваетэнергию под водой

8/2007

ЛИЩИШИН М.О., КУЦАБА О.

Енергетична криза – в руках винахідників

8/2007

ЗУБАРЕВ А. Н.

Понимание – поможет найти деньги! Или о подготовке к рукопожатию изобретателя и инвестора. Что надо иметь ввиду при рассмотрении примерного перечня интересов инвесторов в новых товарах, материалах, технологиях рекомендации

8/2007

МІХАЛ КЛЕПКА, ОЛЕКСАНДР БОНКОВСКІ

Методи, техніка та інструменти підтримки іннова-ційності на регіональному рівні продовження

8/2007

ФЕДУЛОВА Л. І.

Технологічне прогнозування в системі інноваційного розвитку продовження Правова охорона об'єктів промислової власності інтелектуальної власності

8/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЗІНОВ В. Г., ЮДЖИН СУІНІ

Поняття управління інтелектуальною власністю.

8/2007

КРАЩЕНКО В.

Про відповідальність за неналежне надання послуг у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності

8/2007

ОСТРОУМОВ І.

Куля Оніпко

9/2007

ТАРШИНОВ И. В.

Изобретение и иновации во здравие всех и каждого

9/2007

СТРУМ А.

НЕТ! – Громоздким спутниковым антеннам!

9/2007

ГОРДИЕНКО Л. Е.

Кавитационный биодизель

9/2007

КЛЕПКА М., БОНКОВСКІ О.

Методи, техніка та інструменти підтримки інноваційності на регіональному рівні

9/2007

ФЕДУЛОВА Л. І.

Технологічне прогнозування в системі інноваційного розвитку

9/2007

МАТУСЯК К.Б., ЗАСЯДЛИ К.

Економіка, що базується на знаннях

9/2007

ФЕРЧУК А.

З історії громадських об'єднань винахідників України. 1920-і -1930-і роки

9/2007

ЛИЩИШИН М.

Економічна оцінка винаходів, ліцензій та ноу-хау

9/2007

ЛЯЩЕНКО С., МУРЛАНОВА Г.

Зміни, які внесено до положень про державні реєстри,та введення нових бланків охоронних документів

9/2007

КАПІЦА Ю.М.

Збори за патентування збільшуються в 18 – 27 разів. Чи є у винахідництва майбутнє ?

9/2007

ЗУБАРЕВ А. Н.

Понимание – поможет найти деньги!

9/2007

МОРОЗОВ А. Ф.

Ціна думки

9/2007

КОБЫЛЯНСКИЙ С.И., ЗУБАРЕВ А. Н.

Нужны ли Украине золотоносные идеи?

9/2007

ТАРШИНОВА Л.

Изобретатель Игорь Таршинов

10/2007

ИЗМАЛКОВ Г. И., ИЗМАЛКОВ Ю. Г.

Роторная машина

10/2007

КАЗИМІР М. М.

Пристрій для виготовлення плоских сіток

10/2007

САСЫМ АЛЕКСАНДР

Мебельная решетка упругая

10/2007

ЗАХМАТОВ В.Д.

Импульсное, вихревое, несмертельное оружие

10/2007

МОРОЗОВ О., ЧЕРЕПКОВ С.

 Спосіб упакування сигарет з фільтром

10/2007

КШИШТОФ Б. МАТУСЯК

Академічне підприємництво та побудова нових взаємовідносин наука-економіка

10/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЗІНОВ В. Г. , ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Відмінності життєвого циклу об 'єкта права інтелектуальної власності від життєвого циклу нового товару

10/2007

МОРОЗОВ О. Ф.

Чому природа і людина розумні?

10/2007

АРИСТ Л.М.

Джин, выпущенный на волю

10/2007

МАРЧЕВСЬКА Т.Г.

Відповідаємо на листи

10/2007

 ОСТРОУМОВ И.

Государственный департамент интеллектуальной собственности официально заявил о готовности поддержки общественного движения изобретателей Украины

10/2007

ЯКОВЛЕВ В., ЯКОВЛЕВ В.

Ионная теория механизма детонации в двигателе внутреннего сгорания

11/2007

ЗАХМАТОВ В.

Импульсное, вихревое несмертельное оружие

11/2007

ДОРОХИНА Г. В.

Применение изобретения “Устройство для хранения и поиска строковых величин”

11/2007

ГУЛІНЬСКІ ЯЦЕК, ЗАСЯДЛИ КРИШТОФ

Умови розвитку академічного підприємництва в Польщі

11/2007

ЛИЩИШИН М.

Сучасне промислове та наукове шпигунство

11/2007

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЗІНОВ В. Г., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Пошук та генерування нових ідей. Відбір нових ідей

11/2007

МОРОЗОВ О. Ф.

Чому природа і людина розумні?

11/2007

АРИСТ Л. М.

Не бойтесь изобрести велосипед, бойтесь ничего не изобрести

11/2007

ИВЧЕНКО В.

«практику предоставления государственной финансовой поддержки инновационных и инвестиционных проектов нужно продолжить»

11/2007

КУЗИН В., СТРУМ А.

Путь от изобретения к рынку продукции

11/2007

ЗУБАРЕВ А.

Новации – дело национальной безопасности

11/2007

РАДУЛЬ O.A., ЗЕЛЕНЦОВ Д.Г.

Автоматизированная система расчёта напряженного состояния и долговечности шарнирно-стержневых систем, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах

12/2007

КМІТ Я. М.

Морські електричні станції

12/2007

ХАРЧЕНКО В.П., ОСТРОУМОВ І.В.

Автоматизована електронна система підтримки навчального процесу

12/2007

ЛИЩИШИН О. І.

Винахідники на фронті боротьби зі снідом

12/2007

ЛИЩИШИН О. І.

Теплее, теплее… не стало бы горячо! Спасут ли человечество 10 открытий 2007 года?

12/2007

КШИШТОФ Б. МАТУСЯК, КРИШТОФ ЗАСЯДЛИ

Академічні інкубатори підприємництва у Польщі

12/2007

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г. ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Пошук та генерування нових ідей

12/2007

МОРОЗОВ О. Ф.

Чому природа і людина розумні?

12/2007

АРИСТ Л. М.

В гостях у Т. Эдисона

12/2007

РУДЬ Г.Ф.

Информация об участии Макеевского городского совета общества изобретателей и рационализаторов Украины, в формировании местного бюджета исполкома городского совета

12/2007

ЗУБАРЕВ А. Н.

Журнал ВІР и в 2008 году – остается Вашим другом и продолжает реализовывать свое предназначение

12/2007

СТРУМ А.

Итоги конкурса-2007 "Техники и технологий для малого и среднего бизнеса"

12/2007

ПЕТРЕНКО С.Ф.

Пьезоэлектрический клапан с повышенной точностью и быстродействием. Перистальтический микронасос PSF-100. Шприцевой дозатор микрошприц автоматический

1/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Гэсинвестиций компенсировало проценты по кредитам для 19 проектов на сумму 144,5 млн. грн.

1/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Гэсинвестиций предоставило льготные кредиты для 17 проектов на сумму 767,4 млн. грн.

1/2008

МАРЕК КОЛОДЖЄЙСКІ, АГНЕШКА РУЖИЦКА

Пре-інкубатори інновацій та підприємництва у вищих навчальних закладах

1/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Що таке світ і Україна сьогодні?

1/2008

ОСТРОУХОВ В. О., ГАЛАМБА М.М.

Сутність інформаційної безпеки держави. Суспільства та громадян. Основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері

1/2008

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЗІНОВ В. Г., ЧЕБОТАРЪОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Гэнерування ідей

1/2008

AРИСТ Л.М.

Чтобы не делать харакири

1/2008

СТРУМ А.

Что является "пищей" для частей инновационной системы Украины? Изобретения или изобретатели?

1/2008

СТАРОСТИН М.М., ХОМИЧ В.И., РЕЗНИЧЕНКО В.И.

Предотвратим экологическую опасность

2/2008

ГЖЕГОЖ ГРОМАДА

Конкурс бізнес-планів нових фірм в академічному середовищі

2/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Госинвестиций обнародовало проект Концепции повышения квалификации специалистов в сфере инвестиций и инновационной деятельности

2/2008

ЧЕРНОЛЕС В.П.

ТРИЗ – панацея или очередная "Вертушка Луллия"?

2/2008

ЛИЩИШИН ОМЕЛЯН

Наука – небезпека та надії

2/2008

КРИЖАНОВСЬКА Т.

Всеукраїнська громадська організація Українське товариство оцінювачів

2/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В. Г., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Генерування ідей

2/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

"Нафтовий" шок – початок енергетичної кризи

2/2008

МОНАСТИРЕЦЬКИЙ М.

Доступні через мережу Інтернет бази даних та інформаційно-довідкові системи закладу експертизи

2/2008

АНДРОЩУК Г.

Изобретения в экономической теории К. Маркса

2/2008

ОСТРОУМОВ И.

Вода, которую мы не знаем

2/2008

ВОДЯНИЦЬКИЙ Г.П.

До оцінки прогресивності технічних систем

3/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Госинвестиций будет способствовать привлечению японских инвестиций в Украину

3/2008

КАРЯВКА А.

Держава намагається допомогти науці

3/2008

БОНКОВСКІ А.

Європейські схеми дій на підтримку академічного підприємництва

3/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Що таке світ і Україна сьогодні?

3/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЬОВ В.П., ЮДЖИН СУІНІ

Прогнозування нових технологій

3/2008

ЧЕРНОЛЕС В.П.

Рацпредложения: За деньги или за спасибо?

3/2008

ОСТРОУХОВ В.В., ГАЛАМБА М.М.

Сутність інформаційної безпеки держави. Суспільства та громадян. Основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері

3/2008

АРИСТ Л.М.

Почему из дома уходят жены?

3/2008

ПАЛАДІЙ М.

Мислити – уявляти – створювати

4/2008

ДОРОШЕНКО В.

Високі технології лиття металу. Як обладнати ливарну дільницю?

4/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Вступление Украины в ВТО положительно повлияет на ее инвестиционный климат

4/2008

КУЛЬЧИЦЬКИЙ І.І.

Проблеми розвитку малого інноваційного підприємництва

4/2008

БАСАНСКАЯ Л.

Украине необходимо стимулировать IР0 на национальном активном биржевом рынке

4/2008

МАРГАЩУК C., МОРОЗОВ О.

Роль об'єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва

4/2008

ЧЕРНОЛЕС В.П.

Проект инструкции о порядке выплаты авторского вознаграждения за рационализаторские предложения за содействие рационализаторскому творчеству

4/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЪОВ В.П., ЮДЖИН СУІНІ

Прогнозування нових технологій

4/2008

ГОРДИЕНКО Д.

Светомузыкальная установка "Сканирующий прожектор"

4/2008

КОЧЕТКОВА A.B.

Національна та зарубіжна патентна документація: можливості доступу та використання

4/2008

ФЕРЧУК А.

27 червня 1918 року видано "Регістраційне свідоцтво" 1 на винахід

4/2008

МАЛХАЗОВ А.Р., ХАРЧЕНКО В.П.

Диагностический исследовательский комплекс для проведения профессионального отбора кадров ДИК 01.0

5/2008

ПОЛУНКИН Е.

Топливные элементы на сероводороде и перспективы их внедрения

5/2008

КУЛЬЧИЦЬКИЙ П.

Проблеми розвитку малого інноваційного приємнитцва

5/2008

ТОМАШ ЦІХОСКІ

Європейська мережа осередків трансферу технологій при вищих навчальних закладах – проект PROTON EUROPE

5/2008

ЛИЩИШИН М.

Судові суперечки про порушення патентів на винаходи в Японії

5/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЪОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Прогнозування нових технологій

5/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Що таке світ і Україна сьогодні?

5/2008

AРИСТ Л.M.

Не по числу голов, а по количеству извилин

5/2008

СИБРУК Л.В., КВАСНІКОВ Б.П.

Безпеку в повітрі гарантуємо

6/2008

БИЛОДИД В, ЧАЛАЕВ Д.

Генерация пресной воды с использованием тепловой энергии разного происхождения с атмосферного воздуха

6/2008

ГАТАШ В.И.

Украинский бренд на мировом рынке Ні-tech

6/2008

ЯВОРСЬКИЙ М.

АНТЕЇ як опора інноваційної системи

6/2008

КУСА С.

Міжнародні стандарти ВОІВ: пріоритети розробки та перегляду

6/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЬОВ В.П., ЮДЖИН СУІНІ

Управління процесом набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності

6/2008

ГАЛЕНКО В.П.

Низька якість нормативних документів як перешкода винахідництву Критичний глас вопіющого винахідника

6/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

 "Багатополярність" та розвиток світової економіки

6/2008

ГАЛКОВСКАЯ Т.Е.

Миллион роз из одной клетки

7/2008

ЕРМАКОВ П.П.

Новая смазочно-охлаждающая жидкость

7/2008

ЯКІБЧУК В., ЛИЩИШИН О.

Міністерство транспорту та зв 'язку України споглядає на винаходи через чорні окуляри. Або через приватизовану кишеню?

7/2008

САВЕНКО В.І., ЧЕРНЫХ Л.Ф., БОНДАРЕВА О.В., КИСЛЮК Д.Я., СУХОРОСОВ І.М.

Енергозберігальні технології в будівництві, соціальні програми та система управління якістю

7/2008

ЛАПШИН Ю.С., ГОЛУБЦОВА Н. Ю.

Серьезные проблемы объекта "Укрытие"

7/2008

СЕМЕНЮК А.

До оптимизма ли интеллектуалам?

7/2008

ІВАН КУЛЬЧИЦЬКИЙ, КШИШТОФ ЗАСЯДЛИ

Рекомендації для України

7/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЪОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Відпрацювання рішення про необхідність правової охорони

7/2008

КОЛОСОВА М.

Человек, который стал швейной машинкой

7/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Ще один приклад для України народження нової реальності

7/2008

ОСИПОВА И.Ю.

Долголетие: 21 век

8/2008

ДОРОШЕНКО B.C.

Давайте лить металл, копируя структуры вселенной!

8/2008

ОСТРОУХОВ В.В., ГАЛАМБА М.М.

Історія та сучасний стан інформаційного протиборства

8/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Оцінка доцільності правової охорони

8/2008

БУРОВА О.О.

Пошук для визначення рівня техніки та підготовка заявки на винахід – перехід кількості в якість

8/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Стрімке просування світу до постіндустріальної цілі

8/2008

ПАНЧЕНКО О.

Программа удешевления кредитов при содействии Греинвестиций позволила ОАО "Энергомашспецсталь" увеличить объем производства электростали на 34% уже на первом этапе реконструкции предприятия

8/2008

ВОЛЬВАЧ А.Е.

Телескопы смотрят… в глубь земли

9/2008

БЕЛИДИЙ H.H.

Двигатели нового поколения на основе "Сферопланетарного механизма "

9/2008

ЛЯЩЕНКО С.В., МУРЛАНОВА Г.В

Як отримати дублікат охоронного документа або його засвідчену копію?

9/2008

ЧАЙКА Н.

Информация для “Чайников” или почему необходимо получить патент на изобретение

9/2008

ОРЛЮК О.П., ТВЕРЕЗЕНКО О.О.

Застосування до патентних повірених заходів юридичної відповідальності

9/2008

НИКИТЧЕНКО В.В., ТКАЧЕНКО В.В.

Инновация как она естьи

9/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Чи виникнуть в Україні компоненти господарської революції США?

9/2008

ДЕРЕВЯННЫЙ Т.А

По-утру они проснулись… авторами изобретений

9/2008

ЯКОВЛЕВ В.П.

Двигатели 21-го века

10/2008

КАТКОВ А.Л., МАЛОВ Е. И., В. Б. КАПТЕНАРМУСОВ В. Б., ИСМАГИЛОВ З. Р., МЕДВЕДЕВ A.C.

Новые материалы для очистки газов от сернистых соединений

10/2008

ЗІНЧЕНКО О.Ю.

Нова зброя проти невидимого ворога

10/2008

ДЖАВАДОВА М.М.

Эквивалентная схема диода на основе халькогенида меди

10/2008

РИБІКОВА Г.В.

Активізація ролі науки в правотворчості як необхідна передумова ефективної правової політики держави

10/2008

КУЧЕРЕНКО О.

Деякі особливості та правові аспекти об'єкта «застосування»

10/2008

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОТАРЬОВ П., ЮДЖИН СУІНІ

Оцінка доцільності отримання патенту

10/2008

ШЕПЕЛЬ А.

Мировая гидроэнергетика и перспективы развития в Украине

10/2008

МОРОЗОВ О.Ф.

Що таке креативні компанії?

10/2008

ПРЕЙМ В.

Результатом научных исследований в центре Европы может стать… конец света

10/2008

ГУСЕВ В. А.

Введение в инноватику

10/2008

КИРЮХИН Н.М., ЛАПШИН В.И., СВИЩ В.М., ТРУБНИКОВ С.В.

Комплекс для обнаружения надежно спрятанных делящихся материалов в морских контейнерах

1/2009

ФЕДОСЕЕВ В.

Безшатунний поршневий двоступінчастий компресор

1/2009

ПЕРОВИЧ JI., ЛИЩИШИН О., ЛИЩИШИН М.

Морська енергетика – економічна доцільність

1/2009

ПЕРОВИЧ JI., ЛИЩИШИН О., ЛИЩИШИН М.

Индивидуальная терапия для больных сахарным диабетом

1/2009

ЦИБУЛЬОВ П.М., ЗІНОВ В.Г., ЧЕБОШАРЬОВ В.П. ЮДЖИН СУІНІ

Розподіл прав на об'єкти права інтелектуальної власності між суб'єктами права

1/2009

ПЛОТНІКОВА Л.В., РЯБЕЦЬ А.І.

Про деякі особливості використання міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків

1/2009

МОРОЗОВ О.Ф.

Може основний висновок для вибору шляху відродження України

1/2009

ШЕПЕЛЬ А.

После "Молчаливой весны" – сорок шесть лет отравления пестицидами

1/2009

ЧИРКОВ. Л.

История изобретения мобильного телефона

1/2009

БАСАНСКАЯ Л.

Госинвестиций способствует привлечению инвестиций в инновации путем формирования базы данных инвестиционных и инновационных программ и проектов

1/2009

БАСАНСКАЯ Л.

Инновационное развитие сдерживают системные факторы

1/2009

ХОЛОДКОВА Л. А.

Концепция и составляющие инновационной культуры общества и личности

1/2009

ЛАПШИН Ю.

Парадокс грея

1/2009

РУСОВ А.М.

Безградиентное тепловоздействие – достояние естественных наук и технологий

2/2009

ДОРОШЕНКО В. С.

З-D-технологии при литье металлов

2/2009

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЗІНОВ В. Г., ЧЕБОТАРЬОВ А.П., ЮДЖИН СУЇНІ

Зростання розуміння ролі інтелектуальної власності в сучасній економіці та необхідності управляти нею

2/2009

ПЛОТНІКОВА Л. В., РЯБЕЦЬ А. І.

Про деякі особливості використання міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків

2/2009

МОРОЗОВ О.Ф.

Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України

2/2009

КИЯК Б. Р.

Матриця доктора Д

2/2009

ГАЛЕНКО В. П.

Перешкоди винахідництву через низьку якість нормативних документів

2/2009

МИГАЛЬ В. П.

«БИЗНЕС-АНГЕЛЫ» – кто они?

4/2009

СМЕРТЕНКО П.

Інновації та синергія: що та навіщо?

4/2009

ЯКОВЛЕВ В. П., ЯКОВЛЕВ ВЛ. П.

Эпилог к статье «Школа О. Бендера и гранты»

4/2009

ЧЕБОТАРЬОВ В. П., ЮДЖИН СУІНІ

Управління інтелектуальною власністю»

4/2009

ШЕНКАРЕНКО О.

Призначення залежних пунктів формули та їх вплив на обсяг правової охорони, що надається патентом

4/2009

ОРЛЮК О. П.

Нескінчений потенціал сфери інтелектуальної власності

4/2009

ИЛЬЧУК А.

История одного украинского изобретения

4/2009

НИКИТЧЕНКО В.

День интеллектуальной собственности

4/2009

РОЖЕН А.П.

Нефтяной нокаут – солярное спасение?

4/2009

МОРОЗОВ О. Ф.

Найближчі кроки перетворень відношення до ціни думки

4/2009

КАЛЮЖНЫЙ В.В., МИЦКЕВИЧЮС А. И.

Из истории утюга

4/2009

САВИНОВА М. В.

Обожженные чужой болью, или услышат ли песни глухие?

6/2009

ГАЙДУК А.Н.

Магнитоплан – космический корабль будущего

6/2009

ЛИЩИШИН О. І.

Винаходи для захисту дітей

6/2009

ЦИБУЛЬОВ П. М., ЗІНОВ В. Г., П. ЧЕБОТАРЬОВ, ЮДЖИН СУІНІ

Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю. дослідницька угода

6/2009

ЖУЖНЄВА А.

Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з Договором про патентну кооперацію РСТ

6/2009

МОРОЗОВ О. Ф.

Я могу очистить Украину от высокотоксичных и радиоактивных отходов

6/2009

МОРОЗОВ О. Ф.

Шмальгаузен contra кімура, або пристрасті навколо Дарвіна

6/2009

МОРОЗОВ О. Ф.

Цілі

6/2009

ПІТЯ І.

Анатолій Головков: «кожний проект – цікава та складна головоломка»

7/2009

ДЖЕЛАЛИ В. И., ГАВРИЛЕНКО С. И.

Инновационная деятельность и универсальная ответственность эксперта продолжение, начало см. ВІР5 91 /2009

7/2009

БАБИЧЕВА В.

Вода и технологии будущего

7/2009

ХУДАЙНАЗАРОВА Д. Р.

Женщина в творческом коллективе или как преодолеть гендерные стереотипы

7/2009

ГАЙДУК А.Н.

 Магнитоплан – космический корабль будущего

7/2009

РАДОСТЄВ А.Ф.

Махати крилами – вигідно

7/2009

ШКРИЛЬ М. I.

Вітрова електростанція для альтернативної енергетики

7/2009

КОЗАК В.

Земля – багатство і надія України

7/2009

ВОЗНЮК В.И., ШАПОВАЛОВА Л.П.

Дезодорация воздуха торфом

7/2009

ТКАЧУК Т.

Особливості механізму формування та функціонування конкурентної розвідки

8/2009

ЄГОРОВ С. О., ЛУК’ЯНЕНКО Я. В.

Технологічне брокерство. Правовий аспект

8/2009

ЄГОРОВ С. О., ЛУК’ЯНЕНКО Я. В.

В Германии опасаются промышленного шпионажа со стороны Китая и России

8/2009

МАЗЛЕНКО Г. В.

Центре Мунка раскрыта глобальная сеть компьютерного шпионажа

8/2009

ЮРОВА Я.

Патентный рэкет

8/2009

ЮРОВА Я.

5 видатних винахідників, які украли ідею

8/2009

БЕРДИЧЕВСКАЯ М.

Украли идею? Не жалуйся!

8/2009

ЗИМНИЙ Н.

Украли инвалидную коляску?

8/2009

НОВИКОВ К.

Розведка

8/2009

НОВИКОВ К.

Претензії до Тоуоtа

8/2009

НІКОЛАЙЧУК І.

Чи здолають ГІС «Українську кризу»?

8/2009

ОСТАПЧУК В. Ф.

Модернізація інноваційного процесу в Україні. Теорія і практика

8/2009

САЙКО В. Г.

Акваквант – новое слово в науке

8/2009

ВОЗНЮК В.І., ШАПОВАЛОВА Л. П.

Интенсификация добычи биогаза на полигонах твердых бытовых отходов

8/2009

КРИВУТЕНКО А. I.

Дактилоскопічні пристрої для отримання відбитків пальців

8/2009

КАРАМАШ С.Ю.

З історії винахідництва і раціоналізаторства в Києві 20-30 рр. XX ст.

8/2009

ДЕМИДОВА Л.

Золоті медалі від BOIB – вітчизняним винахідникам

9/2009

 

«Лучший изобретатель Донецкой области» Владимир Васильевич Лобода

9/2009

ДАРМОРОСТ Ю.

Молода Україна й електронна медицина майбутнього

9/2009

РУДНИЦЬКИЙ Є.

Профспілка винахідників та інноваторів -нові можливості

9/2009

СМЕРТЕНКО П., МАР'ЄНКО А.

Час перейти на інноваційне мислення: досвід роботи в міжнародній інноваційній програмі EUREKA

9/2009

СВІТОВИД Б.

Успіх українського винахідника у проекті CAVASCREEN

9/2009

КРИВУТЕНКО А.І.

Аналіз методів ідентифікації особи

9/2009

ВОЗНЮК В.И., ШАПОВАЛОВА Л. П.

Активированный бортовой отсос

9/2009

ЗАДОРСКИЙ В

Изобретатель или инновационный инвестор?

9/2009

ШУЛЬД Ю.

Ефект Табєлєва

9/2009

 

Працює й у такому віці

9/2009

СПАСОКУКОЦЬКИЙ Г.

Сильні духом

9/2009

ФЕРЧУК А.

З історії вітчизняного винахідництва

9/2009

 

ІІерший журнал винахідників України

9/2009

ДЕКАВ’Ю Б.

Сторінка головного редактора

10/2009

НОВИЦЬКИЙ В. В.

На варті здоров’я

10/2009

ЛУЩИК У. Б. БАБІЙ І. П., ЛУЩИК Н. Г.

Нейрореабілітація: індивідуальний мультидисциплінарний підхід як вимога часу

10/2009

ЛУЩИК У. Б., ПРОТАСОВ А. Г., НОВИЦЬКИЙ В. В.

Сучасні технології дослідження серцево-судинної системи: чому не зменшуються показники захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань

10/2009

ЛУЩИК У. Б., НОВИЦЬКИЙ В. В., БАБІЙ І. П., РЯБЕЦЬ Л. С., АЛЕКСЕЕВА Т. С., ЛУЩИК Н. Г.

Сучасні інноваційні технології в аналітичних підходах до скринінгу серцево-судинної системи на мікрорівні: цифровий оптичний капіляроскоп

10/2009

БУБНОВ Р. В.

Ультразвукова діагностика: в майбутнє через інноваційні технології

10/2009

НИКОЛАЕНКО А. Н.

Концептуальные подходы в разработке высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса «ЭРБИСОЛ»

10/2009

ГЛАДКАЯ Л. Ю., МЕЧОВ Д. С., ГЛАДКИЙ А. В.

Современные аспекты интервенционной радиолонии

10/2009

КОЧКІНА Н. А.

Інноваційні методи роботи з матеріалом: Ацетал на основі поліоксиметилену в сучасній ортопедичній стоматології

10/2009

ТКАЧЕНКО В.

Новий напрям у виставковому бізнесі

11-12/2009

ЗАДОРСКИЙ В.

Изобретатель или инновационный инвестор?

11-12/2009

ШЕПЕЛЬ В.I.

Вплив інноваційних процесів на соціально-економічний розвиток країни

11-12/2009

МАХИНЬКО М.

Система однополярного електризованого виміру

11-12/2009

САМОНОВ С.А.

Инерционній движитель для безопорного перемещения

11-12/2009

ГАЙДУК А. Н.

Магнитоплан – космический корабль будущего

11-12/2009

НОВІКОВА С. В.

Нові вітчизняні теплозберігальні технології для малоповерхового будівництва

11-12/2009

 

Тепловипромінювальна обігрівальна панель

11-12/2009

ЦИБУЛЬОВ П.М.

Комерціалізація винаходів

11-12/2009

КОКАРЕВ Д.

«Новий час» – час нових технологій

11-12/2009

РОМАШКО А. С., ЛИТВИН О.В.

Особливості трактування законодавством України охорони особистих немайнових прав інтелектуальної власності

11-12/2009

НОВІКОВ О.В.

Нанотехнології в Україні

11-12/2009

ВАЩЕНКО А. В.

Про створення Асоціації «Промнаноресурс – Україна»

11-12/2009

ГАЛЕНКО І.В.

Всупереч

11-12/2009

ФЕДОСЄЄВ В.

Двоступінчатий безклапанний компресор на основі планетарного поршневого механізму

5/2010

МАЗУР-ДЖУРИЛОВСКИЙ Ю.

Увеличение сейсмостойкости кирпичных зданий

5/2010

КОСАКОВСКАЯ И.А., КОСАКОВСКИЙ А.Л.

Лечение адентомии с использованием высокочастотной биополярной електросварки

5/2010

ФЕДОСЄЄВ В.

Знову настав час… для парового двигуна

5/2010

КИСЛОВ В. МИХЕЕВ В.

Взлет киевских изобретателей

5/2010

ЯКОВЛЕВ В.П.

По чем опиум для народа?

5/2010

СОЛОНИН В.

Лампы накаливания направляет в музей «Аттенюатор тока В.Ю. Солонина»

6/2010

СОКИРКО О. ШАГОРОДСКИЙ А.

Инновационный противоопухолевый препарат на ДНК-носителе «Полиплатиллен» побеждает рак

6/2010

ХОМЕНКО В.П.

Зміцнення капілярно-пористих твердих будівельних матеріалів… водою

6/2010

БУРЛІЦЬКА О.П.

Сучасні концепції управління та менеджеризм з українського погляду

6/2010

ЗАЙЦЕВ В.В,. ЗАЙЦЕВ Д.В.

Басейн для дослідження моделі підіймального комплексу судна на повітряній подушці

6/2010

ТАТАРЧУК В., КАРМАШ С.

Винахідник та піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев: сторінки біографії

6/2010

ШАБЕТЯ В.

Панацея для шахтаря. Допоможемо гірникові вільно дихати!

7-8/2010

БУТЕЛЯУСКАС С.

Уникальная развязка дорог – РІNАVІА

7-8/2010

СОКИРКО О.С.

Эффективное лечение: «Полиплатиллен» побеждает рак

7-8/2010

СУРГАЙ С. Р., ЕСИН Л. М., МЕХОВІЧ З.А.

Виробництво альтернативного рідкого палива в процесі утилізації осадів біомулу очисних споруд

7-8/2010

ВІРЬОВКА М.І.,ЧУБА В.В., МАСЛО В.Р.

Технічні і економічні аспекти виробництва та використання моторного біопалива на основі рослинних олій

7-8/2010

ЕВТУШЕНКО О.И.

Метод комбинированного лечения рака ободочной кишки с интраоперационным криовоздействием и спонтанным оттаиванием

7-8/2010

БЕССАЛОВА Т.

Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины – важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования

7-8/2010

КИСЛОВ Д.

130 лет серийной подводной лодке отечественного изобретателя Стефана Джевецкого

7-8/2010

ТЕЛЮК П.Г.

Будова молекули Води

7-8/2010

ВОЗНЮК В.И., ШАПОВАЛОВА Л.П.

Экологически чистый осмотический двигатель

9-10/2010

ШЛЯХТО Е.В.

Нанотехнологии в биологии и медицине: современное состояние вопроса

9-10/2010

МАГА І. М., ЯНКОВИЧ В. М., ЗУЛЬФІГАРОВ О. С.

Спосіб спектрофотометричного визначення загального вмісту первинних амінів

9-10/2010

МАСЛО В. Р.

Енергетична оцінка ріпаку як сировини для виробництва біопалива

9-10/2010

ПЕЛЕВІН Л. Є., АРЖАЄВ Г. О., БАЛАКА М.М.

Інформаційно-вимірювальне забезпечення стендових випробувань окремого колеса з пневматичною шиною

9-10/2010

СЛЕПНЕВ И. С.Ю.

Витте и железнодорожная тарифная реформа 8 марта 1889 года

9-10/2010

КАНАТКИН А.

Архитектура в новом времени

9-10/2010

ЦАРКУНЯН Г., КУРЫШЕВ В.

Проект на тему: «Дифференциал»

9-10/2010

ТЕРЕЩЕНКО Ю.М., ПАНИН В.В.

Принцип работы и основные параметры трехконтурного турбореактивного двигателя

9-10/2010

МАСЛО В.

Чому я не можу реалізувати свою інтелектуальну власність?

9-10/2010

ГРИЩЕНКО І.

Вступне слово ректора Київського національного університету технологій і дизайну І.М. Грищенка

11-12/2010

ДРОМЕНКО В.Б.

Оптико-абсорбційний метод вимірювання концентрації бінарних розчинів з автоматичною корекцією похибок

11-12/2010

БЕРЕЗНЕНКО М.П., КУРЛОВА Н.О., ВІСЛЕНКО В.І, ГРИШКО А.А., ЯЦЕНКО М.В.

Комплексні дослідження властивостей натуральних та штучних шкір і створення на їх основі конкурентоздатних швейних виробів

11-12/2010

ПАХАРЕНКО В.В., КОСТІНОВА Т.А., КУЗНЕЦОВ П.О.

Розробка композицій та технологічного процесу виготовлення термоеластопластів на основі поліпропілену і каучуку

11-12/2010

БЕРЕЗЕНКО С.М., ВЛАСЕНКО В.І.

Теоретичні та експериментальні дослідження бар’єрних текстильних композитів для захисту людини та навколишнього середовища

11-12/2010

БАРСУКОВ В.З., КРЮКОВ В.В., ХОМЕНКО В.М.

Нові перспективні активні матеріали і хімічні джерела струму на їх основі

11-12/2010

БУРМІСТЕНКОВ О.П., БІЛА Т.Я., СТАЦЕНКО В.В.

Відцентровий двороторний змішувач безперервної дії

11-12/2010

ОСТАПЧУК І.П.

Ортопедична подушка для сидіння

11-12/2010

ВОЛКОВ О.І., КОСТРИЦЬКИЙ В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф., БОРИСЕНКО А.А.

Кавітаційна технологія виготовлення паливних та бітумних емульсій

11-12/2010

БУРМІСТЕНКОВ О.П., БІЛА Т.Я., КОВАЛЬОВ А.П.

Відцентровий двороторний змішувач безперервної дії з трьохступінчастим ротором

11-12/2010

ВОЛКОВ О.І., КОСТРИЦЬКИЙ В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф., БОРИСЕНКО А.А., КЛИМЧУК С.Н.

Технологія виготовлення бітумополімерів будівельного призначення

11-12/2010

ГЛУБІШ П.А.

Протиморозні композиції для монолітного будівництва у зимових умовах

11-12/2010

ТКАЧЕНКО О.В., ТВЕРДОХЛІБ В.С., ХОМЕНКО В.Г.

Первинні літієві джерела струму з підвищеними енергетичними характеристиками

11-12/2010

ЗЛОТЕНКО Б.М., САВЧЕНКО Г.В., МАТВІЄНКО О.А., МУСІЄНКО В.О.

Новий спосіб зволоження деталей взуття з натуральної шкіри

11-12/2010

ПАХАРЕНКО В.О., ПАХАРЕНКО В.В., РАДЧУК О.О., ТИМЧЕНКО В.І., КОСТІНОВА Т.А., КУЗНЕЦОВ П.О.

Нові полімерні композиції та матеріали на їх основі

11-12/2010

РОМАНКЕВИЧ О.В., БРИЗГІНА Л.О., КОВАЛЕНКО Р.В., РЕДЬКО Я.В.

Наукові основи синтезу полімерних барвників у волоконному середовищі

11-12/2010

ЦЕБРЕНКО М.В.

Фільтри на основі поліпропіленових мікроволокон з бактерицидними добавками

11-12/2010

ЗЛОТЕНКО Б.М., МАТВІЄНКО О.А., МУСІЄНКО В.О.

Нова енергоресурсозберігаюча технологія зволоження заготовок у взуттєвому виробництві

11-12/2010

КИЗИМЧУК О.П.

Основов’язані трикотажні полотна з від’ємним коефіцієнтом Пуассона

11-12/2010

ПАНАСЮК І.В., МАТВІЄНКО О.А., ДАНИЛЕВИЧ Н.С.

Інтенсифікація процесів опоряджування текстильних матеріалів під дією магнітного поля

11-12/2010

КОСТРИЦЬКИЙ В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф.

Випробувальна установка на розтягування полімерних плівок, волокон та текстильних матеріалів

11-12/2010

ПЕРВАЯ Н.В.

Антропометричні дослідження стоп танцівниць GO-GO

11-12/2010

КОСТРИЦЬКИЙ В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф.

Випробувальна установка для визначення поверхневої міцності матеріалів та ультратонких плівкових покриттів

11-12/2010

ГАЛАВСЬКА Л.Є, МОТОВИЛОВЕЦЬ Н.В.

Розробка структур трикотажних полотен для виготовлення фехтувальних костюмів

11-12/2010

ПАНАСЮК І.В., БУРМИСТЕНКОВ О.П.

Планетарно-відцентрова установка для видалення деталей від ливників

11-12/2010

БІЛОЦЬКА Л.Б., ВАСЬКО Н.Л.

Концепція розробки швейних виробів із натурального хутра

11-12/2010

БЕРЕЗНЕНКО С.М.

Теоретичні і практичні основи створення поліфункціональних волокнистих полімерних матеріалів та виробів з прогнозованими в’язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими характеристиками

11-12/2010

ПЕТРЕНКО Г.П., КАСЬЯН З.Е.

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства

11-12/2010

КОСТРИЦЬКИЙ В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф.

Випробувальна установка і методика визначення анізотропії орієнтованих полімерних плівок та текстильних матеріалів

11-12/2010

СКРИПНИК Ю.О., ШЕВЧЕНКО К.Л., САННІКОВ В.Ю.

Теоретичні основи та методологія оцінки комфортності одягу за електрофізичними показниками біологічноактивних точок людини

11-12/2010

БІЛОЦЬКА Л.Б., БАРАНОВА М.Є., КУДІНА Н.В.

Оптимізація комфортності одягу для зимових видів спорту

11-12/2010

БАРСУКОВ В.З., ЛИСІН В.І.

Хімічна очистка природного графіту до 99,99% С

11-12/2010

КОСТРИЦЬКИЙ В.В. АРТЕМЕНКО Л.Ф.

Випробувальна установка для дослідження повзучості, коефіцієнтів теплового розширення полімерних та текстильних матеріалів

11-12/2010

ФЕДІН С.С., БАРИЛКО С.

Розробка інтерактивного програмного модуля “Оцінка якості 1.0” для розрахунку комплексного показника якості продукції, процесу або послуги

11-12/2010

СВІСТУНОВА Л.Т., ПІЛЯЄВ О.В., КОРНІЛОВА Н.С.

Розробка методу проектування схем розкрою рулонних матеріалів з використанням ПЕОМ

11-12/2010

ПЛАВАН В.П., БАРСУКОВ В.З., КОВТУНЕНКО О.В., КАТАШИНСЬКИЙ А.С., ДАНИЛКОВИЧ А.Г.

Ортопедичні шкіри з антимікробним ефектом як продукт екологічно чистих технологій

11-12/2010

БЕРЕЗЕНКО М.П., ДРАГАН Н.С.

Оцінка впливу способів пакетування деталей одягу з натуральної шкіри на їх властивості

11-12/2010

СКРИПНИК Ю.О., ШЕВЧЕНКО К.Л., ГОРКУН В.В.

Розробка концепції та методів підвищення чутливості та розподільної здатності засобів пошуку прихованих металевих предметів

11-12/2010

АНДРІЙЧУК К.Г.

Графічний редактор для деталей взуття

11-12/2010

СРИПНИК Ю.О., САННІКОВ В.Ю.

Дослідження впливу бар’єрних властивостей матеріалів одягу та взуття на організм людини та створення апаратури для оцінки слабих частотно-хвильових взаємодій

11-12/2010

СЕРЕГЕЄВА Н.Л. ГИРЧАК І.О.

Удосконалення форми корсетних виробів

11-12/2010

СУПРУН Н.П., СУВОРОВА О.К., ВАЩЕНКО Ю.П., ВАСИЛЮК О.І.

Дослідження можливостей використання колористичної гами та декоративних елементів картин Марії Приймаченко в оздобленні одягу дітей з особливими потребами

11-12/2010

БЕРЕЗНЕНКО С.М., ГИРЧАК І.О.

Дослідження процесів дублювання деталей одягу костюмного асортименту з вмістом еластичних волокон

11-12/2010

ЦИМБАЛ Т.В., ВОРОШНІНА О.С.

Принципи обробки фотографічного знімка фігури людини для отримання параметрів дугових вимірів

11-12/2010

БАКАН Л.А., ГРИКУН Г.І.

Дослідження впливу технологічних параметрів на якість безпосадкових строчок при виготовленні одягу з плащових тканин

11-12/2010

ДОНЧЕНКО С.В., ГОРБАТЮК В.А., КАРАЄВА І.С.

Розробка конструктивних елементів для захисту тіла людини під час занять ролер-спортом

11-12/2010

ЗИМОВЕЦЬ Ю.Є.

Моделювання багатошарової нейронної мережі для розпізнавання символів

11-12/2010

БАРСУКОВ В.З., ХОМЕНКО В.Г.

Електрохімічні конденсатори на основі електропровідних полімерів

11-12/2010

ПАХАРЕНКО В.О., КОСТРИЦЬКИЙ В.В., ПАХАРЕНКО В.В., АРТЕМЕНКО Л.Ф., КОСТІНОВА Т.А., КУЗНЄЦОВ П.О.

Розробка технології одержання композиційних матеріалів на основі поліолефінів з гумовими сумішами та відходами гуми

11-12/2010

ПОЛЬКА Т.О., ДЕРЕВ”ЯНКО Л.В.

Удосконалення процесу проектування спецодягу для захисту від високих температур

11-12/2010

МОЙСЕЄНКО С.І., КУЗЬМЕНКО Н.С.

Удосконалення системи регуляції термічного опору в одязі

11-12/2010

ОСТАПЕНКО Н.В., ЛОЗБІНА І.В.

Підвищення показників надійності спеціального термозахисного одягу для ведення пошуково-рятувальних робіт

11-12/2010

ЗЛОТЕНКО Б.М., МИРОНЕНКО О. Г.

Дослідження систем електроактивації миючого розчину побутової пральної машини

11-12/2010

ЩУЦЬКА А.В., ОЛІЙНИК О.С.

Дослідження операції кріплення плоских деталей верху на палетах в модульному технологічному процесі автоматизованого складання заготовок взуття

11-12/2010

БАКАН Л.А., САРАФІНЧАН М.В.

Дослідження фізичних властивостей матеріалів з метою розробки рекомендацій по вибору швейних машин для виконання безпосадочних строчок при виготовленні жіночого верхнього одягу

11-12/2010

БАРСУКОВ В.З., ХОМЕНКО В.Г.

Новітні активні матеріали для енергоємних літій-іонних акумуляторів

11-12/2010

ОНІПКО О.Ф.

Система голосування «ГАРАНТ»

2/2011

БУРЛІЦЬКА О.П.

Сутність “Метаменеджменту” як теорії побудови управління

2/2011

ПЕЛЕВІН Л.Є., АРЖАЄВ Г.О., БАЛАКА М.М.

Аналіз загальних результатів математичного моделювання реологічної системи “пневмоко- лісний рушій – опорна поверхня, що деформується”

2/2011

СЛЕПНЕВ И.

Железнодорожный реформатор

2/2011

ЯКОВЛЕВ В., ЯКОВЛЕВ В.

Теория мгновенного гашения ударов

2/2011

БУРХАНОВ А., ЮДАХИНА Т.

Эргономика и домашний комп’ютер

2/2011

КУЗІНА С.

Американці будуть добувати енергію з малюсіньких водневих бомб

3-4/2011

СЕРДЮКОВ О.

Электричество из земли

3-4/2011

ДУБИНСКИЙ И.H., ДУБИНСКИЙ А.И.

Энергетическая установка с внешним подводом нетепловой энергии

3-4/2011

БОНДАРЬ А., ЛАПШИН Ю., БАРАНОВСКАЯ В.

О развитии энергосберегающих технологий и «зеленой энергетики» в Украине

3-4/2011

ПОПКОВ М.И.

Способ промышленного производства электрической энергии

3-4/2011

ДЖЕЛАЛИ В.И.

Развитие творческого, нравственного, инновационного потенциалов

3-4/2011

СУХОМЛИН H.A.

Изобретение ждет своего внедрения

3-4/2011

СИТНИК М.П.

Технология монтажа большепролетных покрытий

3-4/2011

КРИВОШЕЕВ С., ПЛЕНКИН Д.

Доказательства существования высокоразвитой цивилизации

3-4/2011

ЛЕПІХ Я.І.

Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем

3-4/2011

ХАШАН Т.С.

Интегрированная система технического слуха мобильных роботов с элементами искусственного

3-4/2011

ГОРДЕЕВ Э.Н.

Компьютерная телефония

3-4/2011

 

Новые возможности вашего безграничного общения

3-4/2011

ДРАЧКО Е.Ф.

Инновационная роторно-гибридная технология

3-4/2011

СЕДЫХ НИКОЛАЙ АРТЁМОВИЧ

Ветер и возобновляемая энергетика

1/2012

ПИСКУНОВА Л. А.

Вантовый ветрогенератор намечает потеснение альтернативных источников малой энергетики

1/2012

ЛИЩИШИН ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ

Пересадка ока людині

1/2012

РОГОВ Е.

Воздух, пригодный для дыхания

1/2012

ГАТИТУЛИН М. Н., СМЕТАНИН С.Д.

Эволюция режущих инструментов как основа развития инновационых промышленных технологий

1/2012

ТИМЧЕНКО А.М., ИСМАИЛОВ А.К., ТРИФОНОВ О.В., ТИМЧЕНКО М.А.

Исследование механизма компенсации реактивного момента двигателя или редуктора

1/2012

ДРАЧКО Е.Ф.

Роторно-гибридный двигатель

1/2012

БЕРЕЗАНСКИЙ В.И.

Социальное жилье можно строить в несколько раз дешевле, прочнее и быстрее

1/2012

ФИЛИППОВИЧ В. В.

Новый класс экологически чистых антикоррозионных покрытий

1/2012

БЕРЕЗАНСКИЙ В.И.

Экспериментальная технология производства арболитовых блоков вручную

1/2012

ОНІПКО О.Ф., ХОМОВНЕНКО М.Г.

Виборчі системи і технології в умовах інформаційної революції

1/2012

ЧУХРАЕВ Н.В.

Апарат для приготовления синглетно-кислородной смеси МИТ-С

2/2012

ТЕРНОВОЙ В.В., АНДРЕЕВ А.М.,. ТЕРНОВОЙ В.В.

Хвильова енергетична установка

2/2012

КИПРОВ А.В.

Друге життя авіаційній техніці!

2/2012

ПОДРЕЗА С.М.

Конкурентоспособные технологии ремонта и модернизации авиационной техники

2/2012

ІГНАТОВИЧ С.Р., ПОДРЕЗА С.М.

Методологія діагностування та оцінки технічного стану авіаційної техніки за критеріями міцності

2/2012

БРИЖИКЛ.С.,. ГОЛОД П.І.

Солітони і нелінійні явища у фізиці

2/2012

ДАНИЛКОВИЧ А.Г., НОВІКОВ М.В.

Інноваційні технології – стратегічний напрямок розвитку легкої промисловості

2/2012

МРИГЛОД І.М., ТРОХИМЧУК А.Д.

Про м’яку речовину, методи її дослідження та практичні застосування

2/2012

МОЖЕЙКО Є.Р,. КОРОБКА Б.А.

Современный подвижной состав нового поколения

2/2012

БАР’ЯХТАР В.Г., НЕКЛЮДОВ І.М.

Приборкання пучків частинок високих енергій

2/2012

ПЕРЕВЕРЗЄВ В.Г., КОНОХ В.І.

Новий український ракетний двигун для верхніх ступенів ракет-носіїв

2/2012

СЕРДЮКОВ О.

Причины и силы, постоянно заставляющие планеты вращаться вокруг собственных осей

3/2012

ФИДЕЛЬ АЛЕКСАНДР

Об энергетике по существу

3/2012

 

10 самых необычных способов получения электроэнергии

3/2012

 

Новый тип ветрогенератора производит электричество без лопастей

3/2012

ПОПОВ ЛЕОНИД

Турция первой построит электростанцию нового типа

3/2012

ПУШНОЙ МИХАИЛ

Начало новой эры. Эры свободной энергии

3/2012

БОЛОТОВ Б. В., БОЛОТОВА Н. А., БОЛОТОВ М. Б.

Cахарный сахар

3/2012

ЛИВШИЦ ГАВРИЭЛЬ АНДРЕЙ

Использование аналитических инструментов триз и ариз при составлении предварительной патентной заявки в патентное ведомство США

3/2012

КАЛОШИН А.

Крен побежден – окран Алексея Калошина

3/2012

КОРОБКО Б. П.ФИЛАТОВИЧ А. В.

Лечения хронических заболеваний «живым словом»

3/2012

КОРОЛЕНКА В. Г., ПРОХОРОВА В., КРИВОШЕЙ В., СТОГНІЙ Є.

Від винаходів Леонардо да Вінчі до інноваційних розробок сьогодення. Просвітницькі заходи Центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В. Г. Короленка

4/2012

МЕРЕНКОВ А.В.

Двухкомпонентная упаковка история и перспективы инновации

4/2012

ФУЧИЛО Я., ЛІТВІН В.

Верба – перспективне джерело екологічно чистої енергії

4/2012

ФЕДОСЄЄВ В.Г.

Новітній паровий двигун

4/2012

КАЛОШИН А.

Крен побежден – 2

4/2012

КОРОБКО Б. П., ФИЛАТОВИЧ А. В.

Инновационный системный подход к лечебно-профилактическому био-медицинскому активному воздействию на позвоночник человека

4/2012

КАДЕНЮК Л., ТУНИЦЯ Ю.

емля в небезпеці

4/2012

ЭТКИН В.

Радиантная энергия эфира

1/2013

БУЛГАЧ С.

Цифровая радиорелейная система передачи данных

1/2013

СЕРГІЄНКО Д.

Кам'яна Могила

1/2013

 

Київський спадкоємець Леонардо Да Вінчі

1/2013

АСИЛЕВСЬКИЙ Є.Т., ІНЬКОВ В.Д., ІЩУК В.П., КУДРЯВЦЕВ В.О., ПОДІРЕБЕЛЬНИЙ M.C, ПОТАПЕНКО П.В., ПРОЦЕНКО Г.Б., СИДОРОВ А.С., ФЕДОРОВ С.І., ФІЛІЧЕВ О.В.

Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан—148—100

2/2013

БЕШТА О.С, ГРІНЬОВ В.Г., ДРІБЕН В.О, КАНІНВ.О., ПАШКОВСЬКИЙП.С., САМУСЯ В.І., СМОЛАНОВ С.М., СТАРІКОВ Г.П., ФЕЛЬДМАН. Е.П., ШНЕЄР В.Р.

Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ теорія і практика

2/2013

БЕРЦИК П.П., ВАВИЛОВА І.Б., КАРАЧЕНЦЕВА В.Ю, ПАВЛЕНКО Я.В., ПІЛЮЇІН Л.С., ЖДАНОВ В.І., ЖУК О.І., МІНАКОВ А.О., НОВОСЯДЛИЙ Б.С., ПЕЛИХ В.О.

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати

2/2013

БАРАННИК Є. О., ЛИТВИНЕНКО С. В., МАРУСЕНКО А І., ОРЕЛ В. Е., ЩЕПОТІН І. Б., ЩЕПОТІН І. Б., ЩЕПОТІН. І. Б.

Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку

2/2013

ПЕТРОВСКИ А.Ф.

«Сучасні технології в будівництві». Учебник нового поколения

2/2013

ДРАЧКО Е.Ф., ОНІПКО О.Ф.

Наше будущее в мобилизации инновационного потенциала

3/2013

РЯБЧУН В. К., КИРИЧЕНКО В. В., ПЕТРЕНКОВА В. П, КОБИЗЄВА Л Н, КУЗЬМИШИНА Н. В, БОГУСЛАВСЬКИЙ Р. Л., ХАРЧЕНКО Ю. В., КІР'ЯН В М., ОКСЬОМ В. П., МАМЕНКО П М

Розробка наукових основ і формування банку генетичних ресурсів польових культур

3/2013

БОНДАРЬКОВ М.Д., ІВАНОВ Ю.І., ГАРГЕР Є.К., ТАЛЕРКО М.М., ДИКИЙ М.П., ДРОЗД І.П., ЖЕЛТОНОЖСЬКА М.І., ЛИПСЬКА А.І., МАСЛЮК В.Т., ПАРЛАГО.Н.

Радиоэкологический и радиобиологический мониторинг с целью реконструкции и прогнозирования последствий радиационной аварии

3/2013

ДІДУХ Я.П.

Як оцінити стан довкілля?

3/2013

ВІРСТЮКН.Г, ІЗАХАРАШ А.Д., НЕЙКО В.Є., ДЄЛЬЦОВА О.І., ЕРСТЕНЮК Г.М., МОЙСЕЄНКО М.І., КРИЖАНІВСЬКА А.Є., ХАРЧЕНКО Н. В., ГУБСЬКИЙ Ю.І., МИТНИК З.М.

Діагностика і лікування хронічних не вірусних захворювань печінки

3/2013

БИЛЕЙ Д.В., БРОННИКОВ В.К., ГРОМОВ Г.В., КОМАРОВ Ю.А., КОЛЫХАНОВ B.H., МАЗУРЕНКО А.С., НОСОВСЬКИЙА.В., СКАЛОЗУБОВ В.И., ШАВЛАКОВ A.B., ЩЕРБИН. В.Н.

Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины

3/2013

ГАЛБА Є.Ф., КУЛЯС А.І, ЛЕБЄДЄВА Т.Т., СЕМЕНОВА Н.В., СТЕЦЮК П.І., БІДЮК П.І., КАСЬЯНОВ П.О., КІСЕЛЬОВА О.М., КРАК Ю.В., ШЕВЧЕНКО A.I.

Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем

3/2013

МАНГУШ. Т., НИКУЛИН А.

Вариант подзавода башенных часов

4/2013

СПИВАК П.

Модернизация систем охлаждения и очистки технических вод атомных электростанций

4/2013

ГАТИТУЛИН М.Н, БАШАРИН И. А.

Количественные и качественные критерии развития инструментов ротационного резания

4/2013

БУКАТА Д.С., ДОБРОСОЛ К.А.

Экологически безопасный метод очистки воды от сероводорода в Черном море

4/2013

СТАЦЕНКО И.Н., СТАЦЕНКО В.И., СТАЦЕНКО Ю.И.

Плазменно – форкамерные свечи зажигания – новые возможности оптимизации работы атомобильного двигателя

4/2013

ЯКОВЛЕВ В. П.

К исповеди изобретателя

4/2013

ТАТАРЕНКО В.Н.

Самолёт с устройством для коллективного спасения пассажиров и или грузов при аварийной ситуации

1/2014

ФЕДОСЕЕВ В.Г.

Хто дасть зелене світло безшатунним двигунам?

1/2014

ГОНТАР Ю.А.

Использовать энергию гравитации

1/2014

ГРИЦАЄНКО Л.В., ГРИЦАЄНКО В.І.

Риторика генезису винахідництва

1/2014

ЧЕРНОГОРОВ А.Д.

Теория электромагнитной силовой линии

1/2014

КАВЕЛИНА Д. Н.

Роль художественного образа в становлении мышления

1/2014

АЛЬ-РІФАІ Н. М., ОНІПКО А. А.

Покорение ветров: «Ротор Онипко»

2/2014

ПЕТРОЧЕНКОВ В.Г.

Кому выгодна потеря прав интеллектуальной собственности в нашей стране?

2/2014

 

Рідка теплоізоляція «Керамотерм»

2/2014

ПЕТРОЧЕНКОВ В.Г., НИКОЛАЕВИЧ Б. Е., ГЕОРГИЕВИЧ Д. П., ГЕОРГИЕВИЧ П. В..

Технологии производства «зрелых товаров». Ретроспективы и перспективы

2/2014

ТАРАТИНСКАЯ Е.А.

Как освободить город от автомобильных пробок

3/2014

ТАРАТИНСКАЯ Е.А.

Многофункциональный офисно-жилой и деловой комплекс со встроенными машиноместами

3/2014

ПОДГУРЕНКО В.С.

Революция в редукторостроении

3/2014

МАКОВСКИЙ А. Н.

Золоті запитання

3/2014

РЕПАЛО В. П.

Ударный беспилотный авиационный комплекс воздушного базирования «Улей»

4/2014

ГАЙДУК А.Н.

Магнитоплан – космический корабль с магнитными двигателями

4/2014

СТЕПАНСКИЙ Г.

Возрождение Великого шелкового пути Варианты

4/2014

ЯКОВЛЕВ В. П.

Самолёты от Наска

4/2014