Вимоги до публікацій

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Вимоги до структури та оформлення статей

Розташування структурних елементів статті:

  • прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail;
  • назва статті та анотація (900–1000 знаків);
  • обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;
  • обсяг статті: до 25 тис знаків (як виняток, не більше 35 тис знаків);

Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Малюнки повинні бути з підписами, розміщатися в тексті і дублюватися в окремих файлах графічного формату (jpeg, tiff і т.п.). Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257].

Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word, на диску чи електронною поштою.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.